IMG 20200426 082203Poslední dubnovou sobotu jsme měli vyrazit na setkání s obojživelníky v Českém ráji, kde s pomocí ČSOP Klenice vznikl vzorový mokřad. Kvůli pandemii se exkurze neuskutečnila, ale průvodce hydrobiolog Radomír Studený ji pro vás připravil ve virtuální podobě.

Radomír Studený vyrazil na prohlídku mokřadů vybaven nejen speciálnímu pomůckami, ale také fotoaparátem a asistenty, aby byl výsledek co nejlepší. A povedlo se, protože fotografie strhnou diváka natolik, jako by byl přímo na místě. Všechny snímky můžete zhlédnout zde.

Vzorovy mokrad casosber2

Voda v krajině pomalu mizí. Vysychají potoky, studánky, snižují se hladiny rybníků. Před několika lety zcela vyschnul jeden z největších rybníků regionu – Krupský u Dolní Krupé. Letos se na minimum zmenšil několikahektarový rybník ve Struhách. Tento neblahý trend nám dělá starosti a tak díky zaměstnancům ze ŠKODY AUTO, kteří nás podporují v rámci Zaměstnaneckých sbírek, se i letos snažíme o návrat vody do krajiny.

První letošní akcí tohoto typu je revitalizace rybníčku pod Chlumem u Střelnice, která proběhla tento týden. Hladina vody zde klesla o více jak 1,5 metru, a tak jsme za pomocí techniky nechali vybagrovat bahno, rybníček rozšířili a prohloubili.


V tomto měsíci nás čeká ještě vybudování dalších 10 drobných tůní u Libošovic, které bude také finančně hrazeno ze Zaměstnaneckých sbírek. Kromě tůní zde podél úvozové cesty vysázíme stromy a keře, které budou sloužit jako větrolamy a zdroj potravy pro zvířata.


Na obrázku je časosběrný snímek vzorového mokřadu, který byl vybudován v loňském roce u obce Nepřívěc v Českém ráji.

Další nové tůně vznikly i na Chlumu pod tzv. Střelnicí. Zde jsme v minulosti již čtyři vodní plochy vytvořili, bohužel během letošního extrémně suchého léta všechny vyschly. Na stejném místě jsme se tedy pokusili pod dohledem zoologa z CHKO Kokořínsko - Máchův kraj pana RNDr. Luboše Berana vytvořit dvě nové a hlubší tůně, které svou rozlohou a hloubkou pojmou více vody. Velkou radost nám udělaly prosincové deště, které obě tůně naplnily vodou.

budování tůní u Nepřívěci5

2.listopadu.2018 jsme za pomoci bagru stavební firmy Svoboda z Dolního Bousova doplnili založený mokřad o deset malých vodních ploch. Desítka tůní byla vyhloubena ve svažitých podmáčených pozemcích. Zde totiž ústí soustava polních meliorací z asi 20 hektarového lánu orné půdy. Kolabující meliorační soustavu jsme v mokřadu při hloubení tůní pro jistotu ještě několika místech přerušili, aby voda z tůní bez užitku příliš rychle neodtékala.  

Vytvořené drobné vodní plochy přispějí k podpoře pestrosti krajiny a druhů v ní žijící. Během jednoho dne vznikly drobné tůně, které budou pravděpodobně během roku vysychat, i větší a

Neprivec_tunkyU obce Nepřívěc v CHKO Český ráj vzniká nový mokřad díky iniciativě Radka Studeného. Nepřívěc je drobnou zemědělskou vesničkou nedaleko Sobotky. Na jejím samotném konci obývá hned devět druhů obojživelníků požární nádrž. Tento "žabí ráj" situovaný do nádrže z části betonové, není žádnou přírodní perlou, ale spíše ukázkou zoufalství žab a čolků, kteří se sem museli natáhnout z širokého okolí. Podobně vhodné nezarybněné vodní plochy se v blízkém okolí totiž nevyskytují.

Proto se ZO ČSOP Klenice rozhodla pomoci vytvořit v blízkém okolí další vhodné tůňky. Na dohled od loveckého zámečku Humprecht jsou neobdělávatené podmáčené pozemky, ideální pro tvorbu tůní. Voda se zde na povrch dere z kolabujících, v zemi uložených melioračních trubek.Stěžejní byl souhlas majitelky a místní rodačky paní MUDr. Václavy Zitové a rodiny Svobodových.