20210626 145737Novým druhem se může pochlubit vzorový mokřad v Českém ráji, který vybudovala ČSOP Klenice spolu s hydrobiologem Radomírem Studeným. Během návštěvy byla objevena kuňka obecná (Bombina bombina), která se zde zatím nevyskytovala.

Do mokřadu vybudovaném v obci Nepřívěc jsme vyrazili minulý týden v sobotu. Počasí nám přálo, protože nebylo ani horko, ani zima.

 

 

Kromě kontroly tůní provedl Radomír Studený vzorovým mokřadem návštěvu, která se chtěla seznámit s jeho fungováním. Proplétání hustou vegetací bylo místo skoro až nebezpečné, protože tůně nejdou vždy dobře vidět a jejich okolí bylo značně podmáčené.

„Pšt, ticho, slyšíte to? To je kuňka obecná. Jde to z téhle tůně, pojďme se tam podívat,“ vykřikl v jednu chvíli náš DSC0056 šulc průvodce, když zaslechl hlas kuňky. A opravdu na vodní vegetaci odpočíval jedinec obojživelníka, který ještě ve vzorovém mokřadu nebyl pozorován. Kuňka se tak zařadila do seznamu druhů, kde je například skokan hnědý (Rana temporaria), skokan štíhlý (Rana dalmatina), čolci obecní (Lissotriton vulgaris) nebo dravé larvy vážek. Biologická rozmanitost v mokřadu se tak neustále zvyšuje, i přesto, že okolí je obklopeno téměř výhradně polní krajinou.

Mimo kuňku jsme pozorovali metamorfozujícího jedince skokana hnědého, larvy čolků obecných, mnoho vážek, šídla, znakoplavky a spoustu dalších vodních organismů. Neméně zajímavá byla návštěva o kus dále zbudovaných lesních tůní nad pramenem Klenice. I když některé již byly vyschlé, jedna z větších tůní byla plná vody a v ní opět larvy čolků obecných a dokonce roční mládě užovky obojkové (Natrix natrix). Tyto tůně byly vytvořeny teprve loni na podzim za využití finančních prostředků ČSOP Klenice.

Vzorový mokřad se loni proslavil také tím, že k němu byla vybudována polní cesta. O její realizaci loni na podzim natočila Česká televize dokument. Jenže cesta potřebuje údržbu, a tak jsme v rámci návštěvy nastartovali sekačku a dali se do boje s travním porostem, svízelem a kopřivami. Zachránit potřebovaly také sazenice keřů, které jsou oproti travám konkurenčně slabší. Hnojení z polí dodává do půdy dostatek živin, které dokáží tyto druhy dobře využít.

Na mokřad se můžete podívat z ptačí perspektivy.

Mokřad vznikl v roce 2018 za přispění naší organizace. Byl vybudován na vyústění polních meliorací vytahujících přebytečnou vláhu z 16 hektarového pole. Voda z trubek mířila přímo do narovnaného koryta potoka, který je přítokem říčky Sobotky. Mnoho fotografií z mokřadu lze zhlédnout zde.

První opatření vytvořili ručně studenti Středního odborného učiliště ŠKODA Auto a.s., obor karosář a členové našeho ČSOP. Šlo o přehrazení otevřeného příkopu pod budoucím mokřadem. Až poté zde mohlo vzniknout dalších 15 tůní, které jsme financovali ze Zaměstnaneckých sbírek ŠKODA AUTO.

Autor: Ondřej Kořínek

Foto: Radomír Studený, Michal Šulc