MicrosoftTeams-image (175)5 pracovitých a nadšených dobrovolníků z Volkswagen Financial Services odstranilo ze slatinné a botanicky cenné louky pod PR Vrch Baba, která se bohužel již mnoho let nesekala, veškerou pokosenou hmotu. Louka v minulosti hostila řadu silně ohrožených orchidejí - vstavačů májových a dalších vzácných mokřadních druhů rostlin. V posledních letech, díky absenci kosení, jejich počty začaly dramaticky ubývat.

 

 

IMG_766111 stážistů logistiky ze Škoda Auto odstranili u Vlkavy v lese zvaném Hlavnov na ploše velké 0,6 ha náletové dřeviny. Jedná se o výjimečnou, botanicky cenou lokalitu, která hostí řadu zákonem chráněných druhů rostlin. V největší míře je zde zastoupena naše nejvyšší orchidej – vstavač nachový, který výjimečně dorůstá výšky až 90 cm. Zdejší lokalita je vůbec nejbohatší na tyto orchideje na Mladoboleslavsku. V posledních letech však toto místo citelně zarostlo nálety a orchideje dramaticky ubyly.

 

IMG 20220821 173027145 HDRPlné ruce práce čekají v následujících týdnech dobrovolníky a členy ČSOP Klenice. Přichází totiž období sekání luk. Jedna z prvních byla posekána louka na Vrchbělé.

Členové ČSOP Klenice sekali a hrabali na Vrchbělé rovnou dvě louky, přičemž ta první jim udělala velkou radost. Je plná mateřídoušky a zeměžluče.

„Letos na ní poprvé vyrostly i vratičky měsíční. Je vidět, že se o louku staráme již dlouhodobě. Je moc pěkná. Napočítali jsem na ní 9 trsů hořců křížatých a 4 kudlanky,“ vypočítala předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

image005Žáci sedmé třídy opět pomohli na koniklecové louce u Debře. Pod vedením našeho člena a pedagoga Zdeňka Turka pohrabali posekanou biomasu a louku uklidili.

„Vyzvedli jsme hrábě, nůžky a pracovní rukavice a vypravili jsme se na louku. Po příchodu na místo nám pan učitel dal instrukce. Nůžkaři budou úplně nahoře a ti, kteří měli hrábě, tak kousek od nůžkařů začali shrabávat posekanou trávu,“ vylíčila žákyně 7.C Dana Gajdová.

 

 

rozrazily klasnatéV letošním roce jsme postarali o bezlesou část stráně, která se nachází na západním svahu kaňonu Jizery u obce Chrást a je přístupná pouze po přechodu místního polního lánu.

Lokalitu jsme dvakrát posekali, a to vždy pouze částečně tak, abychom umožnili i generativní vývoj zde se vyskytujících druhů rostlin a také poskytli místa s vyšší vegetací pro bezobratlé živočichy. Spolu s tím jsme také vyřezali část rozšiřující se akátiny.

 

ČSOP 2021 09 12 Paterov sekání IMG 5501Dobrovolníci z ČSOP Klenice posekali a pohrabali koniklecovou stráň u Paterova. Na lokalitě se vyskytují silně ohrožené koniklece luční a další vzácné rostliny, které si zaslouží tu nejlepší péči.

Zhruba 15 dobrovolníků vyrazilo do Paterova v neděli ráno, aby se vrhli do strmého srázu, který bylo potřeba nejprve posekat a následně odstranit biomasu. Vzhledem k deštivému roku bylo opravu co sekat a práce zabrala přes tři hodiny. Nutné bylo také pořezat náletové dřeviny, protože jinak by stráň postupně zarůstala a rostliny by nenávratně zmizely.

ČSOP Klenice 2021 09 05 Struhy hrabání rybníka IMG 5403Výcvik speciálních jednotek připomínala o uplynulém víkendu brigáda členů ČSOP Klenice na slatinné louce u Struh nedaleko Benátek nad Jizerou. Místo hrabání louky se dobrovolníci topili s trochou nadsázky po pás ve vodě. Náročnější management ještě nikdo z nich nezažil. Management se zde dělá proto, že na louce rostou orchideje prstnatec pleťový nebo kruštík bahenní.

 

 

 

kosení koniklecové louky u Bělé pod Bezdězem3Na jaře nás jeden z obyvatelů Bělé pod Bezdězem informoval o nové lokalitě silně ohrožených konikleců lučních na stráni u Bělé pod Bezdězem, která se mu podařila v letošním roce objevit. Z nálezu jsme měli velikou radost a to především proto, že z většiny míst, kde původně rostl, vymizel. Do dnešních dnů koniklece přežívají pouze na torzu původních lokalit.

 

 

 

kosení slatinné louky pod PR Vrch BabaPři monitoringu vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů na Mladoboleslavsku jsme před několika lety objevili na slatinné louce pod PR Vrch Baba bohatou populaci prstnatců májových. Před dvěma lety jsme zde však z původní bohaté populace nalezli pouze čtyři kusy těchto vzácných a zákonem chráněných orchidejí. Slatinná louka bez péče a kosení zarostla invazivními druhy trav a orchideje vymizely.

 

 

kosení PP Dymokurské louky2Minulý týden proběhl ve spolupráci s dobrovolníky ze ŠKODA AUTO oddělením STM management PP Dymokursko. Jedná se o slatinnou louku, na které roste celá řada vzácných a chráněných druhů rostlin. S managementem této lokality jsme poprvé začali v roce 2014 po objevení několika kusů silně ohrožených rostlin hořců hořepníků.