bile_strane24.4. 2014 jsme předložili Městskému úřadu v Benátkách Odboru životního prostředí návrh na vyhlášení významného krajinného prvku Stráně nad Kochánkami z důvodu vysoké přírodovědné a krajinářské hodnoty.