27.září 2014 jsme slavnostně otevřeli načnou stezku PŘÍRODNÍM PARKEM CHLUM. Sraz byl v 11.00 v Nepřevázce u restaurace na Statku. Zprávu a fotografie ze slavnostního otevření naleznete zde.

Naučná stezka prochází nejcennější částí přírodního parku Chlum, který byl vyhlášen v roce 2000 téměř na celém zalesněném území Chloumeckého hřbetu. Tvoří ho pruh zalesněných a travnatých svahů. Vzhledem k relativnímu převýšení (okolo 140 m) vůči okolní krajině působí jako výrazná krajinná dominanta.

Stezka vás nejprve povede květnatými loukami za obcí Nepřevázka, ze kterých lze dohlédnout až do Polabí. Bývalou „umrlčí" cestou vystoupáte až na vrcholovou plošinu, která je archeologicky a historicky velmi cenná. Za obcí Chloumek stezka lemuje okraj teplomilných doubrav a dovede vás na známé hradiště Švédské šance. V místě zvaném U Pilniček znovu vstoupíte do lesa, tentokrát do habrových doubrav, které jsou nejčastějším lesním biotopem přírodního parku. Sestoupíte k myslivně pod Karlovým vrchem a budete pokračovat po okraji
lesa zpět k Nepřevázce. Cestou se vám otevřou krásné výhledy na Mladou Boleslav a později na unikátní biotop tzv. bílých strání.

Naučná stezka vás seznamuje s územím dobře zachovalých komplexů teplomilně laděných lesů a druhově velmi bohatých suchých trávníků a luk. Pro svoji přírodní výjimečnost bylo toto území zařazeno mezi Evropsky významné lokality v programu Natura 2000. Přesný počet všech druhů rostlin, rostoucích v přírodním parku, nebyl nikdy zjišťován. Na základě mapování lokalit v Natuře 2000 však bylo zjištěno, že zde roste 54 ohrožených druhů rostlin. Mezi nimi jsou i druhy silně a kriticky ohrožené.

Texty historické části naučné stezky najdete na stránkách Mladoboleslavského muzea.

Texty přírodní části naučné stezky najdete zde.

Pracovní listy pro starší děti ke stažení zdarma.

Pracovní listy pro mladší děti ke stažení zdarma.