vystava_houby_2022_02Výstava, která proběhla v pátek 14. a v sobotu 15. října v Muzeu Mladoboleslavska, se velice povedla.

Na výstavě bylo k vidění přes 200 druhů hub a to přilákalo asi 500 návštěvníků.

Moc děkujeme všem, kteří se zapojili do pomoci.

Na fotografie z akce se můžete podívat zde. 

Autor: Matouš Vlček

 

image002V sobotu 3. října se konala vycházka za houbami do zachovalých bukových porostů u vsi Hradčany u Mimoně. Akce ČSOP Klenice s názvem “S mykologem do Hradčan“ se zúčastnilo na 30 zájemců z veřejnosti od malých dětí po lidi důchodového věku.

Ačkoliv klasických košíkových hub mnoho nerostlo a účastníci nacházeli spíše tzv. prašivky, většina návštěvníků akce vytrvala do konce a se zájmem naslouchala poutavému vyprávění nadšeného amatérského mykologa Stanislava Tutky.

 

Zveme Vás na cyklus přednášek mykologického klubu. Všechny přednášky začínají v 17:00 v klubovně ZO ČSOP Klenice v Zalužanské ulici 1371, Mladá Boleslav. Členové mykologického klubu mají vstup zdarma, ostatní 50 Kč.  

pozvanka DL_houby 2018_elektronicka_N1Mykologický klub Ryzec a ZO ČSOP Klenice připravily na 10. a  11. října 2018 opět výstavu hub. Přes různé nesnáze způsobené hlavně suchem výstava skutečně proběhla. Vystavili jsme něco přes 100druhů dovezených ze Šumavy, z okolí Mimoně a Liberce ale i z okolí Boleslavi. Přišlo přes 250 zájemců. 

Nejzajímavější vystavované houby byly korálovec bukový, houžovec bobří, šupinovka ježatá a hřib borový.Nejvíce bylo tzv. dřevokazných hub, protože terestrické houby (rostoucí ze země ať už mykorhizní nebo saprotrofní) téměř nerostly. Václavky nebo šupinovky byly zastoupeny v mnoha druzích, zatímco hřiby, holubinky, ryzce, čirůvky nebo pečárky jen v několika málo.

Vlha pestráOd 14 - 15. října se v prostorách Kulturního domu uskutečnila historicky první výstava hub Mladoboleslavska. Výstavu uspořádal Mykologický klub Ryzec při ZO ČSOP Klenice. Během dvou dnů výstavu navštívilo cca 1000 lidí. Velký zájem o výstavu také projevily základní a mateřské školy v Mladé Boleslavi, kterých přišlo 15 tříd z osmi různých škol.