Kniha ZO CSOP Klenice 01

Ukázka z knihy

Cena 440 Kč

Knihu si můžete objednat zde.

 

 

 

 

ČSOP Klenice vydává jedinečnou knihu o chráněných územích Mladoboleslavska.Zájemci o publikaci se mohou těšit na 248 barevných autentických fotografií zachycujících krajinu, významné rostliny, živočichy a houby vybraných území. Vydání předcházel podrobný několikaletý průzkum našeho malebného kraje.

Knihu Chráněná příroda Mladoboleslavska napsala Milada Vrbová, fotkami ji doplnil Antonín Kůrka a o celkovou korekci textu se postarala Ivana Řípová. Grafiku si vzal za úkol a svými kresbami knihu doplnil Lukáš Řípa, který má na svém kontě zpracování již několika publikací z regionu. Vydání knihy finančně podpořila společnost ŠKO – ENERGO s.r.o.

V knize jsou zahrnuta přírodovědně nejcennější území, která na Mladoboleslavsku můžete navštívit. Vlastní realizaci předcházel několikaletý průzkum cenných oblastí. „Kniha představuje i nejnovější údaje a nálezy, které se podařilo amatérským přírodovědcům v průběhu roku 2020 na Mladoboleslavsku zaznamenat,“ uvedla autorka knihy Milada Vrbová.