Jírovec maďal u Boží vodyMotto: „Rostoucí strom je živým symbolem pokrokového národa" (D. Néhrú)

Stromy představují velmi významný a důležitý prvek v krajině, městskou krajinu nevyjímaje. Stromy žijí desítky i stovky let a vytvářejí tak příjemné prostředí pro několik lidských generací. Stromy nás chrání před prachem, plyny a radioaktivními látkami, mají také vliv na množství vodních srážek v přírodě. Mají schopnost zadržet vodu v krajině, brání erozi a sesuvu půdy, jsou útočištěm mnoha druhů rostlin a zvířat. Vyrábí kyslík, bez kterého se neobejdeme, poskytují nám v létě příjemný stín.

Vydejte se na zelenou stezku a objevuje významné stromy v Mladé Boleslavi a v Kosmonosech.

Seznam stromů

Partneři Zelené stezky

Brožura Zelená stezka