ČSOP Klenice je základní organizace Českého svazu ochránců přírody se sídlem v Mladé Boleslavi. Své jméno nese po malé říčce Klenici protékající překrásnými místy Českého ráje a vlévající se do Jizery v Mladé Boleslavi.

Naším hlavním cílem je ochrana životního prostředí, společná činnost v této oblasti, působení na veřejnost a na mládež a její zapojení do naší práce. Zaměřujeme se především na organizování a realizaci konkrétních ekologických a ochranářských projektů, osvěty a propagace v oblasti životního prostředí, ale i na mapování výskytu chráněných druhů  rostlin a živočichů.  logo devaterka 20160921 1992373366Spolupracujeme s Městem Mladá Boleslav, místními školami a školkami a řadou dalších firem a neziskových organizací.

Pravidelně se účastníme mezinárodních akcí, například akce Ukliďme svět, Dne Země nebo Dne stromů. Zapojujeme se do projektu Ochrana biodiverzity, podporovaného ministerstvem životního prostředí. Provádíme management chráněných území. Snažíme se aktivní formou přírodu chránit a být ostatním příkladem. Rádi Vás přivítáme mezi námi.

Sídlo naší organizace a kontakty naleznete v oddíle Kde nás najdete.

K našim nejvýznamnějším akcím za 10 let existence naší organizace patří:

• přenesení více než 4 000 obojživelníků
• vysázení 85 stromů
• instalování 82 budek pro zpěvné ptáky
• revitalizování 4 a budování 5 nových jezírek v přírodním parku Chlum
• sesbírání 6,7 t odpadků v rámci akce Ukliďme svět
• uspořádání 120 osvětových a ekologicko-výchovných akcí pro veřejnost
• instalování hnízdní podložky pro čápa bílého v Jabkenicích
• management v EVL Paterov, v přírodním parku Chlum, NPP Radouč, NPP Klokočka, NPP Rečkov, EVL Jestřebské slatiny
• instalavání informačních a hraničních cedulí v NPP Radouč

 

 

Attachments:
Download this file (brozura_o_nas.pdf)Kdo jsme[ ]910 kB