informační tabule2 1Informační tabule zdobí nově vzorový mokřad u Nepřívěci. Díky sponzorům se místní obyvatelé i turisté dozví vše podstatné o zdejších tůních i obnově místa.

Tabule s názvem Mokřad U Tanečkova háječku je umístěna u cesty na okraji obce, odkud vede odbočka na revitalizovanou polní cestu a dále právě ke vzorovému mokřadu, který je společným projektem ČSOP Klenice a hydrobiologa Radomíra Studeného. Poděkování patří sponzorům, bez kterých by se tabuli nepovedlo vytvořit, společnosti ŠKO ENERGO a Zaměstnaneckým sbírkám ŠKODA AUTO.

Z tabule se dozvíte, co je to mokřad, proč je důležitý, jak se k němu dostanete a jak probíhala obnova. Informace doplňují fotografie.

Vzorový mokřad se loni proslavil také tím, že k němu byla vybudována polní cesta. O její realizaci loni na podzim natočila Česká televize dokument. Jenže cesta potřebuje údržbu, a tak jsme v rámci návštěvy nastartovali sekačku a dali se do boje s travním porostem, svízelem a kopřivami. Zachránit potřebovaly také sazenice keřů, které jsou oproti travám konkurenčně slabší. Hnojení z polí dodává do půdy dostatek živin, které dokáží tyto druhy dobře využít.

Na mokřad se můžete podívat z ptačí perspektivy.

Mokřad vznikl v roce 2018 za přispění naší organizace. Byl vybudován na vyústění polních meliorací vytahujících přebytečnou vláhu z 16 hektarového pole. Voda z trubek mířila přímo do narovnaného koryta potoka, který je přítokem říčky Sobotky. Mnoho fotografií z mokřadu lze zhlédnout zde.

První opatření vytvořili ručně studenti Středního odborného učiliště ŠKODA Auto a.s., obor karosář a členové našeho ČSOP. Šlo o přehrazení otevřeného příkopu pod budoucím mokřadem. Až poté zde mohlo vzniknout dalších 15 tůní, které jsme financovali ze Zaměstnaneckých sbírek ŠKODA AUTO.

Autor: Ondřej Kořínek

Foto: Radomír Studený

infotabule Neprivec2