Vzorovy mokrad casosber2

Voda v krajině pomalu mizí. Vysychají potoky, studánky, snižují se hladiny rybníků. Před několika lety zcela vyschnul jeden z největších rybníků regionu – Krupský u Dolní Krupé. Letos se na minimum zmenšil několikahektarový rybník ve Struhách. Tento neblahý trend nám dělá starosti a tak díky zaměstnancům ze ŠKODY AUTO, kteří nás podporují v rámci Zaměstnaneckých sbírek, se i letos snažíme o návrat vody do krajiny.

První letošní akcí tohoto typu je revitalizace rybníčku pod Chlumem u Střelnice, která proběhla tento týden. Hladina vody zde klesla o více jak 1,5 metru, a tak jsme za pomocí techniky nechali vybagrovat bahno, rybníček rozšířili a prohloubili.


V tomto měsíci nás čeká ještě vybudování dalších 10 drobných tůní u Libošovic, které bude také finančně hrazeno ze Zaměstnaneckých sbírek. Kromě tůní zde podél úvozové cesty vysázíme stromy a keře, které budou sloužit jako větrolamy a zdroj potravy pro zvířata.


Na obrázku je časosběrný snímek vzorového mokřadu, který byl vybudován v loňském roce u obce Nepřívěc v Českém ráji.

Děkujeme zaměstnancům firmy ŠKODA AUTO, díky kterým se v loňském roce podařilo vybudovat 15 nových tůní a vodních ploch. V letošním roce budeme s budováním tůní, rybníčků a obnovování mokřadů pokračovat.