Neprivec_tunkyU obce Nepřívěc v CHKO Český ráj vzniká nový mokřad díky iniciativě Radka Studeného. Nepřívěc je drobnou zemědělskou vesničkou nedaleko Sobotky. Na jejím samotném konci obývá hned devět druhů obojživelníků požární nádrž. Tento "žabí ráj" situovaný do nádrže z části betonové, není žádnou přírodní perlou, ale spíše ukázkou zoufalství žab a čolků, kteří se sem museli natáhnout z širokého okolí. Podobně vhodné nezarybněné vodní plochy se v blízkém okolí totiž nevyskytují.

Proto se ZO ČSOP Klenice rozhodla pomoci vytvořit v blízkém okolí další vhodné tůňky. Na dohled od loveckého zámečku Humprecht jsou neobdělávatené podmáčené pozemky, ideální pro tvorbu tůní. Voda se zde na povrch dere z kolabujících, v zemi uložených melioračních trubek.Stěžejní byl souhlas majitelky a místní rodačky paní MUDr. Václavy Zitové a rodiny Svobodových.

 

 

Prvním krokem před samotným kopáním tůní byla úprava vodního režimu navýšením hladiny spodní vody na melioračním kanále, který podmáčené pozemky stále vydaně odvodňuje. Do práce se 20.6. 2018 s elánem pustilo 15 studentů 1. ročníku Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO a.s. obor karosář. Na třech místech kanál přehradili hrázkami, aby se odtok vody z území zpomalil a hladina podzemní vody se zvedla. V parném dni bylo pro studenty vítaným zpestřením také hledání místa selhání melioračních trubek. To se neobešlo bez umazaní chladivým bahnem nakonec společně smytém v nepřívěcké požární nádrži. Podařilo se přitom prohlédnout i pulce rosniček a larvy vážek.

Po prvním asanačním zásahu se pokračovalo i během léta. Přes dlouhotrvající sucho, které nám komplikovalo práci, se podařilo vyhloubit tůně. Ty se jako zázrakem naplnily vodou a přilákaly první obojživelníky, kuňku obecnou, která zde byla naposledy spatřena v roce 2001.  

Projekt Mokřad Nepřívěc

Fotografie z poslední akce.

Voda v krajině během letošního suchého léta drasticky ubyla. Zaznamenali jsme vyschnutí 6 lesních tůní, které jsme vybudovali v minulosti. V Dolní Krupé vyschl rybník, jeden z největších rybníků zdejšího regionu, u kterého jsme několik let přenášeli obojživelníky v době jarní migrace. Vyschl rybník u Března, citelně klesla hladina u zbývajících rybníků, které na Mladoboleslavsku máme. Z tohoto důvodu chceme pokračovat v budování tůní, mokřadů na Mladoboleslavsku a vrátit vodu a život zpátky do krajiny.