kosení Loučeňských rybníčků2Dvacítka dobrovolníků z řad členů ČSOP Klenice posekala a pohrabala evropsky významnou lokalitu Loučeňské rybníčky chráněnou v soustavě Natura 2000. Jde o vzácné nížinné slatiniště se vzácnými druhy. S trávou dobrovolníci bojovali šest hodin a odvezli téměř pět naplněných velkoobjemových kontejnerů.

„Byla to moje noční můra, aby se podařilo sehnat dostatek lidí, techniky a vše klaplo tak jak má. Naštěstí nám přálo i počasí, takže jsem ráda, že se management povedl,“ řekla předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

Dvacítka dobrovolníků včetně několika dětí se sešla na brigádu již v osm hodin ráno. Lokalita byla již částečně posekána, a tak zbývalo dodělat neposekané a špatně přístupné plochy. Nejdůležitější však bylo odstranit veškerou biomasu, takže do akce vyrazili členové vybaveni hráběmi a vidlemi.

Během dalších šesti hodin bylo naplněno až téměř po okraj pět kontejnerů, které následně odvezl traktor do koňské stáje, aby mohla být veškerá biomasa využita. I když slunce především kolem poledne rozhodně práci neulehčovalo a pot tekl proudem, hrabání šlo všem od ruky. I mladší ročníky se nenechaly zahanbit.

EVL Loučeňské rybníčky je na svou nížinnou polohu jedinečná lokalita. Slatiniště s prameny, loukami a olšinami je výjimečné tím, že nebylo rozoráno a zničeno, jako jiná podobná místa. Nejhorším zásahem bylo zmeliorování lokality v roce 2004, kdy zde přibylo stovky metrů příkopů. O pár let později a různých úřednicích tahanicích se povedlo místo revitalizovat a sanovat meliorační příkopy odvádějící vodu. Více o záchraně lokality se můžete dočíst zde. ČSOP Klenice se o Loučeňské rybníčky stará druhým rokem.

V lokalitě se vyskytuje mnoho vzácných druhů, například tučnice česká (Pinguicula bohemica), bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora), bublinatka menší (Utricularia minor) či bařička bahenní (Triglochin palustre). Z živočichů potápník (Hydroporus scalesianus), saranče tlustá (Stethophyma grossum), čolek horský (Triturus alpestris) nebo zmije obecná (Vipera berus), kuňka obecná (Bombina bombina) a rosnička zelená (Hyla arborea). V okolí se ojediněle vyskytuje i los (Alces alces).

Při naší brigádě jsme narazili na skokana hnědého (Rana temporaria), užovku obojkovou (Natrix natrix), housenky lišaje či dokonce na kudlanku nábožnou (Mantis religiosa). Pro pořádek připomínáme, že slatiniště je druh rašeliniště a jde o trvale zamokřený biotop zásobený podpovrchovou vodou. Tyto typy stanovišť z naší krajiny téměř vymizely a jejich ochrana je proto velmi důležitá.

Autor a fotografie: Ondřej Kořínek

Zdroj:

Štefánek, Michal. 2011. Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Loučeňské rybníčky. Praha: AOPK, 2011.

kosení Loučeňských rybníčků3