ČSOP_Klenice_Brigáda_2022_06_18_Rečkov_IMG_0446Minulou sobotu, kdy teploty překračovaly 30 °C , jsme společně s 11 dobrovolníky z obce Buda posekali slatinnou louku v NPP Rečkov, kde roste mimo jiné kriticky ohrožená popelivka sibiřská, atraktivní hvězdnicovitá rostlina, pozůstatek doby ledové. „Managementy se v těchto letních teplotách stávají doslova peklem, ale louky se posekat musí, jinak z nich vzácné druhy rostlin zmizí“ sdělila předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová. Louka se seká pravidelně již mnoho let, výsledek se projevuje velkým množstvím chráněných druhů rostlin.

049_Dactylorhiza_majalis_Prstnatec_májový_2015_05_16_Žďár_Žabakor_IMG_1866Výjimečný nález čekal na členy naší organizace, když vyjeli na kontrolu louky pod PR Vrch Baba. Napočítali 174 prstnatců májových.

Před 10 lety rostlo na louce několik desítek orchidejí – prstnatců májových, úpolínů nejvyšších. „Postupně jejich počty začaly klesat až do loňského jara, kdy jsme zde našli jenom tři kusy těchto krásných rostlin. Po získání souhlasu majitele, jsme loni louku poprvé posekali, abychom vrátili louce její krásu a biodiverzitu a zamezili úbytku orchidejí,“ sdělila předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

lupinaLupina vytlačuje původní vzácné druhy rostlin a tím i na ně vázané živočichy. Nejen že jim ubírá prostor, ale půdu také obohacuje o dusík a tím ji pro vzácná rostlinná společenstva znehodnocuje.

Půda bohatá na dusík je dobrým místem pro růst kopřiv, ne však orchidejí či dalších konkurenčně slabších druhů. Ty jsou naopak schopné přežít na místech, kde je dusíku málo.

 

Řádění lupiny můžeme aktivně bránit všichni – natrhejme si kytici kvetoucí lupiny a zabraňme tak jejímu vysemenění.

 

Místa s největší koncentrací lupiny najdete zde. 

  

kosení Loučeňských rybníčků2Dvacítka dobrovolníků z řad členů ČSOP Klenice posekala a pohrabala evropsky významnou lokalitu Loučeňské rybníčky chráněnou v soustavě Natura 2000. Jde o vzácné nížinné slatiniště se vzácnými druhy. S trávou dobrovolníci bojovali šest hodin a odvezli téměř pět naplněných velkoobjemových kontejnerů.

„Byla to moje noční můra, aby se podařilo sehnat dostatek lidí, techniky a vše klaplo tak jak má. Naštěstí nám přálo i počasí, takže jsem ráda, že se management povedl,“ řekla předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

dobrovolníci z PF1 ze ŠKODA AUTO při práci1Naše organizace ve spolupráci s pracovníky CHKO Český ráj zorganizovala pro dobrovolníky z oddělení PF1 ze ŠKODA AUTO dobrovolnický den na podporu ohrožených druhů hmyzu a ptáků. Práce spočívala především v odstraňování náletových dřevin, které postupně obsadily pískový lom u hradu Kost. Opatření bylo realizováno především z důvodu podpory druhů vázaných na osluněná písčitá stanoviště, např. ptáků - břehule, hmyzu - svižníci, včel, vřetenušek, brouků a dalších.

IMG_20210710_142315_webČlenové ČSOP Klenice během července obnovili zarůstající polní cestu u Nepřívěci, která vede k mokřadu. Místo totiž pohltila tráva, kopřivy a především svízel, a tak musela nastoupit těžká technika a šikovné ruce.

„Vše bylo porostlé svízelem, který skutečně držel na všem, hlavně na poli rostoucí řepce. I jeho stonky ukryté pod podrostem byly jak dráty. Strávili jsme tam ve dvou čtyři hodiny,“ popsala členka ČSOP Klenice.

Fotografie

Podkategorie