V zemědělské vísce Nepřívěc nedaleko města Sobotky ležící v CHKO Český ráj ZO ČSOP Klenice loni ze zaměstnaneckých sbírek ŠKODA AUTO financovalo vytvoření 10ti drobných tůní. Jejich funkčnost a pozvolné oživení rostlinami a obojživelníky si mohli zájemci ověřit v rámci exkurze 25. května 2019. Z exkurze vznikla reportáž Českého rozhlasu.

Mluví se o tom, jak oživit naši krajinu a udržet v ní vodu. My však jdeme příkladem činy. Uvědomujeme si, že zadržení vody v krajině nestojí na jednom opatření. Tůně dostávají vodu více na povrch, zpestřují krajinnou mozaiku. Je však třeba konat dál. Inspirovali jsme se návrhem biologa Radomíra Studeného a jeho vizí mokřadu v roce 2020 a realizovali výsadby dřevin a vytvořili další tůně.

Fotografie 

Doplnění dřevin do úvozu. Na pozemku staré úvozové cesty jsme do proluky mezi stávajícími keři vysadili 5 vysokokmenných stromů (3 švestky, 2 hrušně). Ty budou tvořit kostru nového větrolamu a fyzicky oddělí dva velké polní lány. Vznikne tak také část migračního koridoru pro drobné živočichy k mokřadu.
Ponechané rozestupy mezi stromy budou v budoucnu prosázeny keři (brslen, kalina, růže šípková). Některé mezery však zůstanou volné pro umožnění pohybu zemědělské techniky.

Jedná se o exponované místo, a proto byla provedena všechna opatření pro budoucí zdárný růst stromků. Kmínky jsou fixovány kůly a před zvěří chráněny pletivem. Výsadby také snad již nepřehlédnou ani šoféři zemědělských strojů. V pozadí je lovecký zámeček Humprecht.


V mokřadu jsme vytvořili 5 nových tůní. Ty mají za úkol zbrzdit odtok vody z výše umístěných meliorací do napřímeného koryta potoka. Voda se prohřívá, mokřadní rostliny využívají vyplavená hnojiva a dochází také k rozpadu některých pesticidů. V roce 2019 tůně k rozmnožování využil chráněný skokan štíhlý. Pozorovali jsme během tohoto roku také dospělce ropuchy obecné a množství vodního hmyzu.


Pro podporu zasakování vody v místě jsme koryto jednoho bočního odvodňovacího kanálu (poslední roky zcela bez průtoků) pomístně přehradili. Vytvořené drobné sypané přehrážky umožní pozdržet část vody z případných intenzivních srážek nebo tání sněhu.

Záměr rozčlenění polí obnovením katastrované polní cesty v majetku Obce Libošovice narazilo na nezájem majitele pozemku a jeho obavy o financování následné péče. Věc nevzdáváme a spolupracujeme se Správou CHKO Český ráj, u které je možné čerpat finance na realizaci a údržbu polní cesty (nejspíš by došlo k pouhému zatravnění parcely a vysazení ovocných stromků).

Zemní práce provedla firma  Svoboda Dolní Bousov s.r.o., IČ 12541907.

Výsadby stromů provedl Jan Macíček, IČ 67231357.

  

Velice si vážíme možnosti realizovat podobná opatření díky zaměstnaneckým sbírkám Škoda auto v naší zemědělské krajině.


Radomír Studený, Milada Vrbová