IMG_20191025_151101V pátek 25. 10. se u školy  sešlo 24 dětí. Po mlhavém dopoledni nás překvapilo sluníčko, které velmi příjemně hřálo. Při čekání, než se všichni sejdeme, jsme si prohlédli dvě hálky na dubovém listu. Vysvětlili jsme dětem, co je uvnitř, a jaké bylo překvapení, když jsme starší z hálek rozloupli! Ven se drala čerstvě vylíhnutá krásná žlabatka! Dokonce se nechala vyfotit, než odletěla.

 

Fotografie

 

Na káru dvoukolku jsme naložili hrábě, děti si oblékly výstražné vesty a vyrazili jsme směrem na Vlčí Pole. Se skalními účastníky kroužku jsme se shodli na tom, že množství odpadků v příkopech je rok od roku menší. Přesto jsme nasbírali mimo jiné velký pytel zelených lahví od vína.

Po příchodu na Hořečkovou louku děti nejprve usedly ke svačině, při které si vyslechly výklad o hořečcích - kde a kdy rostou a kvetou, jejich dvouletý vývojový cyklus, co potřebují, proč se louka kosí až na podzim atd. Děti, které zde byly poprvé, dostaly letáčky a omalovánky.

Po posilnění teplým ovocným čajem a sušenkami jsme se už pilně pustili do práce. Za malou chvíli bylo hotovo. Nakonec jsme si v kruhu poslali pozdrav - stisk ruky, který obíhá celé kolečko. Našli jsme spoustu stop divokých prasat a jedno staré pěnkaví hnízdo. Cestou zpátky jsme si krátili čekání na autobus na dětském hřišti ve Vlčím Poli. Zpátky do Bousova jsme se vraceli příjemně unavení s pocitem dobře vykonané práce.
Autor: Pavla Bartková a Lenka Hejnová.