V sobotu 22. 6. se nás v Nepřevázce sešlo asi 20. Nejprve arachnolog  Antonín Kůrka krátce pohovořil o Chlumu, o PP i EVL. Na mapce jsme si prohlédli tři nejzajímavější lokality, které jsme měli v plánu navštívit, a na krásných fotografiích jsme se ještě před exkurzí seznámili s rostlinami a živočichy, na které bychom mohli narazit (bílojetel, černýš, růže galská, záraza, lilie zlatohlavá, brouci kousavec, roháč a zlatohlávek černý; otakárci; ještěrka obecná atd.) Pak už jsme se vydali do terénu.

Všimli jsme si nového značení PP-červených pruhů na stromech (označují začátek a konec PP nebo Přírodní rezervace v krajině). Cestou jsme objevili odkvetlé okrotice a lilie zlatohlavé; několik kruštíků, které se naopak teprve chystají vykvést. Zárazu vyšší jsme neobjevili, zřejmě jí vadí okolní bujný porost. Podél lesní cesty kvetly kopretiny řimbaby. Z hmyzu jsme našli dva samečky a jednu samičku roháče obecného, mnohonožku, vrbouna čtyřtečného, zobonosku; samičku slíďáka, která nesla na zadečku malé potomstvo. Zajímaví byli i motýli: pernatuška, okáči bojínkoví, prosíčkoví a jiní, modrásek, spousta baboček bodlákových. U posledně jmenovaných nás udivil jejich životní cyklus-například to, že motýli jsou schopni překonat velkou vzdálenost, doletět z Afriky až do severní Evropy. V duchu jsme jim popřáli spoustu dobrých vzdušných proudů a šťastný let...

Na zpáteční cestě jsme se pod košatou kvetoucí lipkou rozloučili.

Fotografie