hořec brvitý3V našem nejmladším chráněném území Mladoboleslavska, které bylo vyhlášeno letos v lednu, v dnešních dnech vykvétají silně ohrožené hořce brvité. Jedná se o vzácné druhy rostlin, se kterými se na Mladoboleslavsku potkáte už jenom na zdejší lokalitě.

Z většiny lokalit, kde původně rostl, zmizely díky nadměrnému zemědělskému využívání. Patří k rostlinám, které každý rok rozkvétají mezi posledními. K svému životu potřebují vápnité podloží. Nejčastěji ho najdete v opuštěných lomech, mezích a na jižních svazích.

 

 

 

 

 

PP Stráně u Kochánek jsou v rámci středních Čech unikátní bohatým výskytem jalovce obecného. Většinu plochy pokrývá mozaika křovin s opuštěnými starými sady a teplomilnými vápnitými trávníky, kde se vyskytují významné druhy rostlin jako je pcháč bezlodyžný, bělozářka větevnatá, černohlávek velkokvětý, vousatka prstnatá, len počistivý, bradáček vejčitý, mateřídouška časná nebo hlaváč fialový.

Autor: Milada Vrbová