Dobrovolníci z T-mobilAni tropické teploty neodradily v pátek 24.6. dobrovolníky ze společnosti T-Mobile od kosení slatinné louky v NPP Rečkov. Cílem této dobrovolnické akce bylo navrácení vzácných druhů rostlin na louku, kde dříve rostly a které postupně neudržováním této cenné lokality postupně vymizely.