image002V sobotu 3. října se konala vycházka za houbami do zachovalých bukových porostů u vsi Hradčany u Mimoně. Akce ČSOP Klenice s názvem “S mykologem do Hradčan“ se zúčastnilo na 30 zájemců z veřejnosti od malých dětí po lidi důchodového věku.

Ačkoliv klasických košíkových hub mnoho nerostlo a účastníci nacházeli spíše tzv. prašivky, většina návštěvníků akce vytrvala do konce a se zájmem naslouchala poutavému vyprávění nadšeného amatérského mykologa Stanislava Tutky.

 

Mnozí na závěr přiznali, ze možná vezmou jeden nebo dva nové druhy hub na milost a začnou je po bezpečném prostudování poznávacích znaků sbírat. Jednalo se zejména o jedlé druhy muchomůrek jako muchomůrka růžovka nebo jiných lupenatých druhů jako jsou slizák mazlavý, hlíva ústričná nebo plicní, špička cibulová aj.

Ze zajímavých, vzácných nálezů nalezených na vycházce, můžeme jmenovat například : ucháč čepcovitý Gyromitra infula, hlívu smrkovou Pleurotus abieticola nebo hlívu šedou Hohenbuehelia grisea. 

Autor: Stanislav Tutka