P6024366S velkým zármutkem oznamujeme našim příznivcům a známým, že nás dne 25. srpna navždy opustil ve věku 77 let náš dlouholetý člen, zapálený ekolog, botanik, zakladatel kosmonoského muzea pan RNDr. Václav Petříček.

Svůj boj s těžkou nemocí prohrál. Ať je ti země lehká. Navždy zůstaneš v našich srdcích, Vašku.

S úctou členové ČSOP Klenice