PF 2022_webVážení příznivci, dobrovolníci, přátelé a milovníci přírody

Letošní rok byl, stejně jako ten předešlý, opět složitou a nekončící sérií Covid dílů. Nejenom, že nás omezovaly řady vládních opatření a omezení, ale začíná se nás dotýkat i rostoucí inflace, zdražování, nedostatek i těch základních materiálů.

Na druhou stranu to byl rok v mnohém výjimečný.

Nikdy v historii naší organizace se do přetváření a ochrany naší krajiny a přírody nezapojilo tolik dobrovolníků jako v tomto roce. To v nás vzbudilo naději, že naše příroda a my spolu s ní máme šanci.

Co se nám v roce 2021 i díky vám povedlo?

Na projektu Sázíme stromky pro potomky se podílelo 370 dobrovolníků, kteří společně s námi zasázeli 413 stromů a 100 keřů, do kampaně „Ukliďme svět“ se zapojilo 390 dobrovolníků, kteří z přírody uklidili 10,6 tuny odpadků, 118 dobrovolníků spolu s námi pokosilo na Mladoboleslavsku celkem 11 luk o rozloze 3,1 ha, vybudovali jsme 8 nových tůní a mokřadů, opravili čapí hnízdo v Březně, 116 dobrovolníků ze ŠKODA AUTO a ŠKO-ENERGO se zapojilo do projektů na ochranu přírody, zorganizovali jsem osvětové akce pro 438 žáků mladoboleslavských škol, 7 strážců ochrany přírody se zapojilo do pilotního projektu záchrany sysla obecného na Radouči, kde od července do srpna 552 hodin zajišťovali strážní a informační službu atd.

Co nás čeká v prvních měsících roku 2022?

Leden: Budování nového čapího hnízda společně s obcí Jabkenice
Únor: 15.2. 2022 od 17.00 slavnostní křest knihy Chráněná příroda Mladoboleslavska v Mladoboleslavském muzeu, na které jsme intenzivně pracovali téměř rok a která bude souhrnem toho přírodovědně nejcennějšího, co na Mladoboleslavsku máme. Kniha vznikla díky podpoře společnosti ŠKO-ENERGO
Březen: 26.3. 2022 kampaň Ukliďme svět
Duben: 23.4. 2022 pokračování výsadby keřů podél cyklostezky z Hejtmánky do Bezděčína

 

Dlouhodobě zaznamenáváme nepříznivý trend ve zvyšování průměrné teploty a snižování množství dešťových srážek, postupuje eroze půdy, odnos ornice větrem i přívalovými dešti. Ubývá kvalitních dřevin v krajině, o zbylé stromy a keře nikdo nepečuje, dochází k nekontrolovatelnému rozrůstání plevelných a cizorodých druhů na úkor původních společenstev rostlin. Sídla se nekontrolovaně rozšiřují do okolí, často zcela bez ohledu na místní podmínky a únosnou míru. Dochází k nevratnému poškození panoramat, nevhodnému zastavování záplavových oblastí vodních toků, vodoteče jsou napřimovány a cenná voda je rychle bez užitku odváděna z krajiny.

Jak z toho ven?

Fragmenty krajiny dětství si každý neseme natrvalo v sobě jako osobní dědictví, součást duše. A je i na nás, co bude vloženo do duší další generace.
V krajině můžeme v pravém smyslu slova „číst“, pokud máme zájem vidět a naslouchat. Nevadí, když všemu neporozumíme dokonale. Postačí úplně, když si vypěstujeme v sobě citlivost ke krajině a vůli prospět.

Chceme v této snaze - krajině prospět - pokračovat. A pevně doufáme, že se k nám přidáte i v příštím roce. Protože bez vás to nedokážeme. Děkujeme vám, že jste nám pomáhali vracet krajině Mladoboleslavska její malebnost a biodiverzitu.

Přejeme vám v příštím roce naději, která nás nenechá i v těch nejtěžších chvílích padnout, zdraví, které nám dodá sílu a schopnost zvládnout vše, co nás čeká, přátele, kteří nás podrží i tehdy, když se nám dařit nebude.

 

Milada Vrbová

Attachments:
Download this file (ROK_2021.pdf)Jak šel rok 2021[ ]18967 kB