Vysveceni_krizku_Vinec_2022

Kdy: 29.5. od 16.00 hod.

Kde: na křižovatce cest, 50 m od místního hřbitova u Vince

 

Obnově křížku předcházelo ošetření 150 let starých lip.  Z původních 4 lip se do dnešních dnů zachovaly 3 lípy. Minulé suché roky jim neprospěly, a tak jsme oslovili zkušené arboristy, aby je omladili, ořezali suché větve a ošetřili je. Obec Vinec nechala pořezané větve odstranit.

Více na fotografiích

Na podzim jsme společně s občany Vince, dobrovolnými hasiči obce Vinec a dalšími dobrovolníky zasázeli podél cesty z Vince ke křížku nové stromořadí švestek a třešní.

Více na fotografiích

A pak už naši restaurátoři začali s opravou křížku, instalací lavičky a úpravou okolí tohoto místa.

Více na fotografiích

Slavnostního vysvěcení se ujme pan arciděkan Pavol Poláček. Úvodní slovo přednese ředitelka Mladoboleslavského muzea Mgr. Kateřina Jeníčková.

Pro účastníky připraveno občerstvení.

Přijďte se spolu s námi zastavit a potěšit se nově obnovenou památkou chráněnou třemi majestátními lipami.

Projekt obnovy památky finančně podpořila Nadace Via a Net4Gas.

Děkujeme 😊