Koniklecova_louka_Sahara

50.3927031N, 14.8778358E

Rozloha: 0,12 ha
Patron louky: Milada Vrbová

Najdeme ji na jižním svahu u příměstské části Sahara nad železniční tratí. Je to poslední torzo původní populace koniklece lučního, který v minulých letech kvetl po celé stráni, která byla spásána. Po upuštění od původního využití louka kompletně zarostla náletovými dřevinami – zbyla jen nejprudší část stráně, kde se stromům nedařilo.

 

V roce 2018 jsme na stráni provedli velký asanační zásah. Ze stráně odstranili veškeré náletové dřeviny, celou louku pokosili a nadále sledujeme stav populace konikleců lučních.