Hořečková_louka_u_Vlčího_pole50.4170094N, 15.1418847E

Rozloha: 0,15 ha
Patron louky: František Vidner

V únoru 2016 jsme na louce u Vlčího Pole objevili stvoly kriticky ohroženého hořečku nahořklého, který z naší krajiny téměř vymizel. Původně se v ČR vyskytoval na 400 lokalitách, dnes přežívá jen 41 místech. Na některých z nich se počty jedinců dají spočítat na prstech jedné ruky.

Od garanta programu na záchranu hořců a hořečků RNDr. Jiřího Brabce jsme se dozvěděli, že zde na přelomu 21. století rostla ještě bohatá životaschopná populace čítající přes 150 kusů. Po převedení pozemku z orné půdy na lesní se zde zasázel smrkový les a hořečky začaly rapidně ubývat.

Během posledních několika let byly považovány již za vyhynulé. Po získání souhlasu jsme v březnu 2016 provedli razantní asanaci pozemku.

 

Odstranili jsme zasázené smrky, celou lokalitu posekali a odstranili z ní zelenou hmotu. V managementu budeme pokračovat a monitorovat stav hořečků.