Slatinna_louka_u_Struh50.2925906N, 14.9276419E

Rozloha: 0,18 ha
Patron louky: Stanislav Tutka

Patří mezi biotopové lokality a je zaregistrována pod číslem CZ0216378. Jedná se o druhově bohaté vápnité slatiniště s výskytem vzácných druhů rostlin, které se zachovalo díky blízkému vojenskému prostoru. První management proběhl po konzultaci s botaniky AOPK v srpnu 2015. Louka je několik let neudržovaná a zarůstá rákosem. 

 

Bez pravidelné péče je odsouzena k zániku. Na slatinné louce roste jako na jediném místě na Mladoboleslavsku kriticky ohrožený prstnatec pleťový, jehož počet se díky absenci kosení rapidně zmenšil. Dále zde objevíte prstnatec májový, prstnatec Fuchsův, kruštík bahenní, kozlík dvoudomý, česnek hranatý, toliji bahenní, ostřici Davallovu.