Remizek_Končiny50.4259892N, 15.1195439E

Rozloha: 0,2 ha
Patron louky: Pavla Bartková

Na základě historických údajů jsme v roce 2015 provedli na lokalitě monitoring a zjistili jsme, že v jednom místě podél drobné vodoteče, jako na jednom z mála míst na Mladoboleslavsku, vykvétá silně ohrožený kosatec sibiřský. Původně kvetl kolem celé vodoteče i na mokřadní louce u remízku zvaného V Končinách. Díky intenzivnímu hnojení, melioracím se počty

 

těchto chráněných druhů rostlin snížily na minimum. Teď zde přežívá jenom fragment původní populace. Remízek s vodotečí, kde se v umělé tůni rozmnožuje silně ohrožený čolek obecný, jsme včetně přilehlé strouhy navrhli vyhlásit jako významný krajinný prvek. Tůň jsme vyčistili včetně studánky, pokosili okolí strouhy a část bývalé mokřadní louky. Lokalitu monitorujeme. Původně zde kvetly upolíny a pravděpodobně i vstavačovité druhy rostlin.