Bílá_stráň_u_Kropáčovy_Vrutice50.3315397N, 14.7034011E

Rozloha: 0,23 ha
Patron louky: Mgr. Alexandr Macke

Bílá stráň, kde ve stovkách kusů vyrůstá, jako na jediném místě na Mladoboleslavsku, ohrožená bělozářka liliovitá, patří mezi skvosty mladoboleslavské přírody. Přes odpor vlastníků pozemku se nikdy tuto stráň nepovedlo vyhlásit jako chráněné území. Lokalita nekontrolovatelně zarůstá svídou krvavou a bělozářky postupně mizí. Po dohodě s majitelem pozemku

jsme v roce 2015 poprvé na jedné ze strání odstranili nálety svídy krvavé a růže šípkové. V managementu je třeba pokračovat a uvolnit svah od agresivně se rozšiřujících svíd. Kromě bělozářky liliovité zde roste ještě ohrožený pcháč bezlodyžný. Podrobný průzkum zde však ještě nikdy nebyl prováděn, takže výčet vzácných druhů se může rozšířit.