Paterov50.4935661N, 14.8469872E

Rozloha: 0,7 ha
Patron louky: Vlčkovi

Patří mezi evropsky významné lokality. Je to biotopová lokalita zaregistrovaná pod číslem CZ0216162. O louku se staráme od roku 2010. Každým rokem zde provádíme pravidelný management a monitoring silně ohrožených konikleců lučních. Louka má jižní až jihovýchodní expozici a díky pravidelné péči zde roste celá řada vzácných druhů rostlin

jako např. hvězdnice zlatovlásek, modřenec chocholatý, silenka ušnice, rozrazil klasnatý, kakost krvavý, vousatka prstnatá.

V roce 2013 se zde poprvé objevil silně ohrožený druh hadí mord nachový, který naleznete odsud nejblíže v Českém středohoří. Od prvního managementu se počty konikleců lučních více než ztrojnásobily.