Anthericum_liliago_Belozarka_liliovita_2016_06_06_Kr_Vrutice_Musalova_stran_P6064225Členové ČSOP Klenice a dobrovolníci z České podnikatelské pojišťovny vyrazili na záchranu ohrožené bělozářky liliovité, která roste na Mukařově stráni u Kropáčovy Vrutice. Na stráň jsme se vrátili po třech letech a nestačili se divit.

Lokalita poměrně hustě zarostla keřem svídou krvavou, která se často pěstuje jako okrasná dřevina. Svída se však rovněž chová velmi expanzivně a ráda hojně zarůstá slunné stráně či lesní lemy a především je poměrně odolná. Její odstraňování je zdlouhavá práce. Přesto se pětici dobrovolníků podařilo během 

Fotografie

pěti hodin vyčistit od náletů velkou část louky. Odstraněná biomasa byla přímo na louce spálena, čehož jsme využili, vytáhli z batohů špekáčky a opekli si je na ohni. Po dobře odvedené práci pro naší přírodu totiž chutnají nejlépe! Práce bude na louce ale ještě dost, a proto se sem vrátíme na jaře, abychom pokračovali a louku od náletových dřevin vyčistili úplně.

Autor: Milada Vrbová