IMG_53931

Členové ČSOP Klenice s dobrovolníky ze ŠKO ENERGO odstranili náletové dřeviny z přírodní památky Dymokursko u Dětenic, která je výjimečným územím na Mladoboleslavsku. Pomohli tak chráněným rostlinám.

Ochranáři z Klenice se jednomu z nověji vyhlášených chráněných území na Mladoboleslavsku věnují již řadu let, a díky nim se zde daří mnoha chráněným rostlinám. Namátkou hořci hořepníku, kosatcům sibiřským, prstnatcům májovým nebo upolínům evropským.

Letos však ochranáře čekalo překvapení.

Fotografie 

Anthericum_liliago_Belozarka_liliovita_2016_06_06_Kr_Vrutice_Musalova_stran_P6064225Členové ČSOP Klenice a dobrovolníci z České podnikatelské pojišťovny vyrazili na záchranu ohrožené bělozářky liliovité, která roste na Mukařově stráni u Kropáčovy Vrutice. Na stráň jsme se vrátili po třech letech a nestačili se divit.

Lokalita poměrně hustě zarostla keřem svídou krvavou, která se často pěstuje jako okrasná dřevina. Svída se však rovněž chová velmi expanzivně a ráda hojně zarůstá slunné stráně či lesní lemy a především je poměrně odolná. Její odstraňování je zdlouhavá práce. Přesto se pětici dobrovolníků podařilo během 

Fotografie

horecek_nahorkly

 

Poblíž Dolního Bousova, ve Vlčím Poli, rostou vzácné hořečky nahořklé pravé. Ve spolupráci s ČSOP Klenice a dětmi ze základní školy v Dolním Bousově již několik let probíhá záchranný program zaměřený na podporu hořečků nahořklých. Tento projekt je velmi úspěšný a celorepublikově je vysoce hodnocen. 

Fotografie z akce

koniklec_lucni_Paterov

Žáci ZŠ Kosmonosy pokračují v ochraně přírody na Mladoboleslavsku. Nedávno se "vrhli" na koniklecovou louku u Debře, kterou nejenže posekali a pohrabali, ale rovnou se stali jejími patrony. Pomohli rovněž odstranit náletové dřeviny a odvést posekanou biomasu. Odborný dohled nad celou akcí měl člen ČSOP Klenice a zároveň učitel na ZŠ Kosmonosy Zdeněk Turek

Věříme, že žáci, kteří budou v příštím roce sledovat výskyt tohoto silně ohroženého druhu, si do budoucna odnesou pocit zodpovědnosti za přírodu a její křehké bohatství. 

 

Fotografie z akce

Gentiana_pneumonanthe_Horec_horepnik_2016_08_29_Ujkovice_P8290071Přírodní památku Louky dětenického polesí najdete podél pravobřežního přítoku Hasinského potoka 1 až 2 km jihovýchodně od Ujkovic. Je to nevelké území tvořené mozaikou různých typů podmáčených lesních luk s bohatým výskytem řady ohrožených druhů rostlin. Louky dlouhodobě trpěly absencí kosení, docházelo k degradaci chráněného území a mizení vzácných rostlinných společenstev.

 

FOTOGRAFIE

   

 

 

 

L.sibirica Rečkov 1Jedná se o slatinnou louku, která je na několika místech silně podmáčená, zarůstá olšemi a rákosem a tak kosení a odnášení pokoseného rákosu se rovná téměř sportovnímu výkonu. J

Na této louce roste jedna z našich nejkrásnějších a nejvzácnějších rostlin, kterou  v našem regionu máme, kriticky ohrožená popelivka sibiřská. Patří mezi rostliny, které nám zde po sobě zanechal ledovec. Tato statná rostlina dosahující výšky až 150 cm roste v České republice jen na třech místech.

 

Prohlédněte si fotografie

 

kruštík bahenní1Další pokosenu plochou je slatinná louka  u Struh, kde roste kriticky ohrožená orchidej prstnatec pleťový. Na Mladoboleslavsku se s ním setkáte ještě na mikrolokalitě u Bělé pod Bezdězem. Louku sekáme pravidelně od roku 2015, za tuto dobu se kosená plocha rozrostla téměř trojnásobně.

Kromě prstnatce pleťového zde každým rokem vykvétá i další krásná orchidej kruštík bahenní, jehož počty se kosením rok od k roku navyšují.

 

Celkem 27 dětí z oddílu Mladých ochránců přírody z Dolního Bousova pokosilo a shrabalo dne 26.10.2018 ochránci přírody sledovanou louku u Vlčího Pole. O lokalitu pečují již 3 roky z důvodu výskytu kriticky ohrožené rostliny hořečku nahořklého. Několik málo rostlin, které jsme v tomto místě objevili před 3 roky, se díky péči dětí v krátké době rozrostlo na počet 660 jedinců.

Lokalit, kde se hořečky vyskytují je v České republice velmi málo a stále jich ubývá. Rostlina je zařazena v Červené knize a je vedena jako kriticky ohrožená. Ministerstvo životního prostředí dokonce v loňském roce vyhlásilo program na jeho záchranu. Ve Vlčím Poli se hořečkům daří, je to především zásluhou našich nejmladších ochránců přírody.

Tímto jim děkujeme a věříme, že příkladný vztah k přírodě a její ochraně je neopustí. 

Fotografie

Dětenické louky- 14.8.2018xxxxDne 18.5. 2018 proběhla další dobrovolnická akce. Tentokrát se zaměstnanci ŠKO - ENERGO s.r.o., kteří se pustili do managementu evropsky významné lokality Dětenické louky. Jedná se o slatinnou louku, která byla ponechána svému osudu a během let zarostla nálety. Vzácné a chráněné druhy rostlin z ní postupně vymizely a zbyla jenom torza původní pestré populace. Před několika lety jsme provedli první velký asanační zásah, odstranili velkou část náletů a pokosili zarůstající louku. Od té doby zde provádíme management pravidelně. Odstraňujeme náletové dřeviny, sekáme louky a monitorujeme stav populace chráněných druhů rostlin. Během čtyř let se počet těchto rostlin ztrojnásobil a vrátily se sem druhy, které byly již považovány za vyhynulé. V péči o tuto lokalitu nám v letošním roce významně pomohli zaměstnanci ŠKO-ENERGO.

koniklec_lucni_PaterovV neděli dne 14.října 2018 jsme posekali na jaře nově objevenou lokalitu konikleců lučních – rostlin, kterých z naší přírody rapidně ubylo. Lokality, kde na Mladoboleslavsku rostou, se dají počítat na prstech jedné ruky. Nález této lokality nás doslova nadchnul. Většinou máme bohužel opačnou zkušenost. Aby se koniklecům dobře dařilo, pustili jsme se společně s dětmi z Mladých ochránců přírody do managementu. Pokosili jsme celou stráň, odstranili náletové dřeviny – především akáty, které by postupně celou lokalitu zničily. Doufáme, že se koniklecům, silně ohroženým rostlinám, bude i díky naší péči na stráni za Saharou dařit. Fotografie