Anthericum_liliago_Belozarka_liliovita_2016_06_06_Kr_Vrutice_Musalova_stran_P6064225Letos stejně jako v loňském roce jsme se pokusili odstranit z vápencové stráně u Kropáčovy Vrutice nálety svídy krvavé. Stráň se v květnu rozzáří tisíci bělostnými květy silně ohrožených bělozářek liliovitých, které agresivní svída kčasto zadusí. Bez pravidelného kosení a vyřezávání náletů bychom za pár let nenašli na stráni ani jednu z těchto nádherných kytek. Pokud se budete chtít spolu s námi podívat a pokochat se její krásou, napište nám. V květnu se na stav její populace pojedeme podívat a vezmeme vás sebou.

Fotografie

 

IMG_53931

Členové ČSOP Klenice s dobrovolníky ze ŠKO ENERGO odstranili náletové dřeviny z přírodní památky Dymokursko u Dětenic, která je výjimečným územím na Mladoboleslavsku. Pomohli tak chráněným rostlinám.

Ochranáři z Klenice se jednomu z nověji vyhlášených chráněných území na Mladoboleslavsku věnují již řadu let, a díky nim se zde daří mnoha chráněným rostlinám. Namátkou hořci hořepníku, kosatcům sibiřským, prstnatcům májovým nebo upolínům evropským.

Letos však ochranáře čekalo překvapení.

Fotografie 

Anthericum_liliago_Belozarka_liliovita_2016_06_06_Kr_Vrutice_Musalova_stran_P6064225Členové ČSOP Klenice a dobrovolníci z České podnikatelské pojišťovny vyrazili na záchranu ohrožené bělozářky liliovité, která roste na Mukařově stráni u Kropáčovy Vrutice. Na stráň jsme se vrátili po třech letech a nestačili se divit.

Lokalita poměrně hustě zarostla keřem svídou krvavou, která se často pěstuje jako okrasná dřevina. Svída se však rovněž chová velmi expanzivně a ráda hojně zarůstá slunné stráně či lesní lemy a především je poměrně odolná. Její odstraňování je zdlouhavá práce. Přesto se pětici dobrovolníků podařilo během 

Fotografie

horecek_nahorkly

 

Poblíž Dolního Bousova, ve Vlčím Poli, rostou vzácné hořečky nahořklé pravé. Ve spolupráci s ČSOP Klenice a dětmi ze základní školy v Dolním Bousově již několik let probíhá záchranný program zaměřený na podporu hořečků nahořklých. Tento projekt je velmi úspěšný a celorepublikově je vysoce hodnocen. 

Fotografie z akce

koniklec_lucni_Paterov

Žáci ZŠ Kosmonosy pokračují v ochraně přírody na Mladoboleslavsku. Nedávno se "vrhli" na koniklecovou louku u Debře, kterou nejenže posekali a pohrabali, ale rovnou se stali jejími patrony. Pomohli rovněž odstranit náletové dřeviny a odvést posekanou biomasu. Odborný dohled nad celou akcí měl člen ČSOP Klenice a zároveň učitel na ZŠ Kosmonosy Zdeněk Turek

Věříme, že žáci, kteří budou v příštím roce sledovat výskyt tohoto silně ohroženého druhu, si do budoucna odnesou pocit zodpovědnosti za přírodu a její křehké bohatství. 

 

Fotografie z akce

Gentiana_pneumonanthe_Horec_horepnik_2016_08_29_Ujkovice_P8290071Přírodní památku Louky dětenického polesí najdete podél pravobřežního přítoku Hasinského potoka 1 až 2 km jihovýchodně od Ujkovic. Je to nevelké území tvořené mozaikou různých typů podmáčených lesních luk s bohatým výskytem řady ohrožených druhů rostlin. Louky dlouhodobě trpěly absencí kosení, docházelo k degradaci chráněného území a mizení vzácných rostlinných společenstev.

 

FOTOGRAFIE

   

 

 

 

L.sibirica Rečkov 1Jedná se o slatinnou louku, která je na několika místech silně podmáčená, zarůstá olšemi a rákosem a tak kosení a odnášení pokoseného rákosu se rovná téměř sportovnímu výkonu. J

Na této louce roste jedna z našich nejkrásnějších a nejvzácnějších rostlin, kterou  v našem regionu máme, kriticky ohrožená popelivka sibiřská. Patří mezi rostliny, které nám zde po sobě zanechal ledovec. Tato statná rostlina dosahující výšky až 150 cm roste v České republice jen na třech místech.

 

Prohlédněte si fotografie

 

kruštík bahenní1Další pokosenu plochou je slatinná louka  u Struh, kde roste kriticky ohrožená orchidej prstnatec pleťový. Na Mladoboleslavsku se s ním setkáte ještě na mikrolokalitě u Bělé pod Bezdězem. Louku sekáme pravidelně od roku 2015, za tuto dobu se kosená plocha rozrostla téměř trojnásobně.

Kromě prstnatce pleťového zde každým rokem vykvétá i další krásná orchidej kruštík bahenní, jehož počty se kosením rok od k roku navyšují.

 

Celkem 27 dětí z oddílu Mladých ochránců přírody z Dolního Bousova pokosilo a shrabalo dne 26.10.2018 ochránci přírody sledovanou louku u Vlčího Pole. O lokalitu pečují již 3 roky z důvodu výskytu kriticky ohrožené rostliny hořečku nahořklého. Několik málo rostlin, které jsme v tomto místě objevili před 3 roky, se díky péči dětí v krátké době rozrostlo na počet 660 jedinců.

Lokalit, kde se hořečky vyskytují je v České republice velmi málo a stále jich ubývá. Rostlina je zařazena v Červené knize a je vedena jako kriticky ohrožená. Ministerstvo životního prostředí dokonce v loňském roce vyhlásilo program na jeho záchranu. Ve Vlčím Poli se hořečkům daří, je to především zásluhou našich nejmladších ochránců přírody.

Tímto jim děkujeme a věříme, že příkladný vztah k přírodě a její ochraně je neopustí. 

Fotografie

Dětenické louky- 14.8.2018xxxxDne 18.5. 2018 proběhla další dobrovolnická akce. Tentokrát se zaměstnanci ŠKO - ENERGO s.r.o., kteří se pustili do managementu evropsky významné lokality Dětenické louky. Jedná se o slatinnou louku, která byla ponechána svému osudu a během let zarostla nálety. Vzácné a chráněné druhy rostlin z ní postupně vymizely a zbyla jenom torza původní pestré populace. Před několika lety jsme provedli první velký asanační zásah, odstranili velkou část náletů a pokosili zarůstající louku. Od té doby zde provádíme management pravidelně. Odstraňujeme náletové dřeviny, sekáme louky a monitorujeme stav populace chráněných druhů rostlin. Během čtyř let se počet těchto rostlin ztrojnásobil a vrátily se sem druhy, které byly již považovány za vyhynulé. V péči o tuto lokalitu nám v letošním roce významně pomohli zaměstnanci ŠKO-ENERGO.