zastřešená studánka na Babě3Letos na jaře jsme nechali vybagrovat prameniště nad Horními Stakory, které byly zaneseno bahnem a klacky. Jeden pramen jsme umístili do skruže a druhý vyhloubili a nasměrovali do tůně, která leží pod studánkou, aby ji zásobovala vodou.

Následně jsme upravili okolí studánky. V létě jsme ji opatřili stříškou, aby se nezanášela listy z okolních stromů a nesloužila jako past zde žijícím zvířatům. Kolem studánky jsme vybudovali schůdky, aby byl k ní lepší přístup.

 

Schůdky jsme umístili i ze studánky – kdyby do studánky spadl nějaký hmyz nebo obojživelník, aby z ní mohl zase lehce vylézt. Za pomoc při vybudování stříšky nad studánkou děkujeme bratrům Mydlářovým, kteří na Mladoboleslavsku opravili s naší pomocí tři sakrální památky, opravili a znovu zpřístupnili pro návštěvníky výhledová místa na Babě a Dědkovi, pomáhají nám s realizací našich naučných stezek atd.

Věříme, že obnovená studánka a pramen bude sloužit zdejším živočichům jako cenný zdroj vody.

Autor: Milada Vrbová