studánka na BaběČlenové ČSOP Klenice revitalizovali pramen u Naučné stezky Přírodní rezervací Vrch Baba. Ve studánce je až dva metry křišťálově čisté vody a svůj biotop zde našla například chráněná užovka obojková.
Svahový pramen původně napájel vodou v předloňském roce zrevitalizovanou tůň v Horních Stakorách, kde se úspěšně rozmnožují obojživelníci. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu a zanesení pramen vody do tůně již nedotekl a hladina této pro živočichy tak důležité tůně začala povážlivě klesat.


Rozhodli jsme se proto pro revitalizaci tohoto pramene. Z prameniště jsme odstranili napadané dřevo, nechali ho bagrem vyhloubit a vyčistit. Jeden pramen jsme jako zdroj vody umístili do skruží a druhý nově vyhloubený nasměrovali do tůně, aby znovu začal zásobovat vodou tůni položenou níže.
A povedlo se. „Ve studánce pod skruží se nachází dva metry čisté vody, kterou si oblíbila užovka obojková. Druhý pramen teče svahem dolů,“ uvedla předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.
Nutno připomenout, že 2,5 kilometrů dlouhá naučná stezka vznikla loni. Začíná i končí v obci Horní Stakory. Na stezce najdete sedm informačních tabulí, převážně oboustranných. Jedna strana je pro dospělé a druhá pro děti. Dětskou část provází skřítek Nefelínek. Jedná se o 99. lokalitu vybudovanou díky programu NET4GAS (www.blizprorode.cz). V letošním roce ji značkaři z Klubu českých turistů označili klasickou zeleno-bílou turistickou značkou. Moc děkujeme!

Naučná stezka přijde vhod nejen v době samostudia dětí, které mají zavřené školy.