I. Studánka po akciV sobotu 11.9. se 9 kolegů ze ŠKODA AUTO rozhodlo věnovat svůj volný čas ve prospěch chráněné a ohrožené přírodě ve Vrchbělé ležící v CHKO Kokořínsko- Máchův kraj.

Dobrovolníci se zaměřili na likvidaci letitých skládek, které po sobě nechali sovětští vojáci. Během dopoledne nasbírali 150 kg rozličného odpadu, který byl následně z lokality odvezen k dalšímu vytřídění a likvidaci.

Následně 21.09. se dobrovolníci ze ŠKODA AUTO zaměřili na zpřístupnění a vyčištění okolí studánky na Chlumu pod myslivnou v obci Chloumek. Jedná se o jedinou kamennou studánku, kterou na Chlumu najdeme. Bohužel se o její historii, kdo ji nechal vyrobit a v kterém roce, nic neví. 

 

 

 

Dobrovolníci odstranili z okolí studánky napadené klacky a další přírodní materiál. Vyřezáním náletů vytvořili pro další turisty schůdnou cestu, která je ke studánce snadno dovede. 

Na začátku tohoto týdne zde značkaři Klubu českých turistů umístili na informační ceduli naučné stezky Chlum (za Chloumkem) směrovku, která turisty navede k této studánce, aby se zde mohli v teplém létě osvěžit.  

Děkujeme dobrovolníkům za jejich práci, kterou ve svém volném čase věnovali přírodě i dalším turistům a návštěvníkům Chlumu.

Autor: Milada Vrbová