1633879343324Přesto, že vlčopolští měli ten samý den i v ten samý čas sázení keřů na dětském hřišti, tak jich několik přišlo i na úklid lesa (asi 5 dospělých a 1 dítě). Od nás z Klenice přijela pomoct Miluška, pak Lenka s dětmi, já s Emou a 5 dalších dětí z kroužku. Dohromady 18 lidí.

Uklízeli jsme 3 hodiny, posbírali jsme spoustu skleněných a keramických střepů, nějaké stavební desky a zbytky krytiny (hrubý odhad hmotnosti odpadu je 1 tuna). Kuriózními nálezy byly stará televizní obrazovka, několik párů obnošených bot, práškový hasící přístroj a lahvička po osvěžovači vzduchu s lesní vůní:-)

Kontejner nebylo technicky možné přistavit blíž k centru dění kvůli nevyhovující příjezdové cestě. Lenka si vzala na starost během úklidu svoz pytlů kárkou ke kontejneru, takže veškerý odpad je soustředěný tam, v lese a po cestě nezbylo nic.

Všem zúčastněným ještě jednou moc děkujeme za spolupráci, městu DB za přistavení kontejneru i za likvidaci odpadu.