Drahokamy_Obruby_2020_IMG_20200308_110235V neděli 8. března sluníčko nejen svítilo, ale i hřálo. V bývalém lomu u Obrub se sešlo cca 50 zájemců, kteří si přišli poslechnout průvodce našeho dnešního Setkání s přírodou, Vítka Preislera. Nejprve jsme si prohlédli ukázky karneolů, achátových pecek, jaspisů a porcelanitu, které se našly ve zdejším lomu. Jak jsme se dověděli, některé úlomky hornin sem pravěká řeka přinesla až z Novopacka. Zajímavé bylo vyprávění o tom, jak vznikaly pecky achátů a jejich typické zabarvení a na obnaženém svahu jsme pozorovali jednotlivé vrstvy, kde byly kameny uloženy.

 

Fotografie

 

 

 

Po geologickém úvodu následovalo poučení o bezpečnosti kvůli převisům zeminy. Pak už všichni nosili své objevy k bližšímu určení. K nejzajímavějším patřily úlomky zkamenělého dřeva, kousky achátů, jaspisy a karneoly. Chlapci objevili také zkameněliny -- různé otisky škeblí a stopy po cestičkách pravěkých červů. Pro většinu dětí byly větším lákadlem než kameny velké louže vody. Stavěly si rybníčky a dokonce vytvořily i nádobky z jílu. Na travnatých pláních už kvetl podběl. Každý, kdo se dnešní akce účastnil, si odnášel nejeden zajímavý kámen.
Autor: PB