23.října 2019 jsem uspořádali již 12. ročník soutěže pro základní školy a nižší stupeň osmiletých gymnázií „Za našimi stromy“. Soutěže se zúčastnilo 14 družstev z osmi škol. Účastníci se sešli v parku Štěpánka, kde bylo připraveno 7 soutěžních stanovišť. Soutěžící prokazovali své schopnosti

Fotografie z akce

a dovednosti při určování druhů jehličnanů a jejich šišek, posuzovali soužití hub s kořeny rostlin, poznávali stopy, které po sobě zanechali živočichové, seznamovali se se životem v půdě, rozhodovali o pravdivosti tvrzení o lýkožroutovi a nenechali se obelstít zmatenými obrázky ze života ptáků. Na posledním stanovišti si zavzpomínali na knížku Ferda mravenec a „krmili“ Ťutínka mravkolva – tady museli prokázat i sportovní dovednosti.

Druhá část odpoledne byla ryze praktická – každé družstvo zasadilo ve spolupráci s firmou Compag svůj strom, tentokrát to byly třešně různých odrůd, kterými doplnili stávající sad. Za dobu existence této soutěže jsme město obohatili již o 161 stromů.
Na závěr se hodnotily výsledky a rozdávaly ceny. Zvítězilo družstvo Gymnázia Dr. J. Pekaře ve složení Jakub Kolesár, Klára Kulinová a Matěj Neuhäuser, druhé skončilo družstvo 8. ZŠ a na třetím místě se umístila ZŠ V. Vaňka z Bezna.

Děkujeme vyučujícím, kteří věnovali svůj volný čas a přivedli svá soutěžní družstva, žákům za zájem a férové soutěžení a asistentům z Osmiletého gymnázia za významnou pomoc na stanovištích.

Celé soutěžní odpoledne by nemohlo proběhnout bez finanční podpory ze Zaměstnaneckých sbírek ŠKODA AUTO a.s. a významné pomoci firmy Compag při sázení stromů.