Kdy : sobota 27.dubna 2019
Kde : Sraz v 9.00 na parkovišti u rozhledny na Kozákově
Terénní pěší exkurze

S průvodcem Ekocentra Sedmihorky Vítkem Preislerem se vydáme na méně známé naleziště polodrahokamů. Kozákov byl už od pravěku vyhledáván jako naleziště drahých kamenů, z nichž pravěcí lovci vyráběli jednoduché nástroje. V dutinách horniny vykrystalizovaly kulovité výplně achátu, jaspisu, ametystu, křišťálu, záhnědy a dalších polodrahokamů.

Zdejší naleziště byla využita ve středověku pro výzdobu chrámů. Pokusíme se být stejně úspěšní jako mnoho hledačů polodrahokamů před námi. Povede se nám také nějaký nalézt?