Naucna_stezka_Baba_pozvanka

 

V sobotu 9.11. jsme slavnostně otevřeli novou naučnou stezku PŘÍRODNÍ REZERVACÍ VRCH BABA. 

Stezku finančně podpořilo město Kosmonosy, společnost NET4GAS a ŠKOENERGO s.r.o. Část financí zajistil i příspěvek ze Zaměstnaneckých sbírek ŠKODA AUTO. Poděkování si zaslouží řada spolupracujících profesionálních a amatérských fotografů a značkaři z Klubu českých turistů.

 

 

Fotografie z deštivého dne při otevření stezky. 

 

 

23.října 2019 jsem uspořádali již 12. ročník soutěže pro základní školy a nižší stupeň osmiletých gymnázií „Za našimi stromy“. Soutěže se zúčastnilo 14 družstev z osmi škol. Účastníci se sešli v parku Štěpánka, kde bylo připraveno 7 soutěžních stanovišť. Soutěžící prokazovali své schopnosti

Fotografie z akce

Kdy: nZubreděle 10. listopadu 2019
Kde: sraz v 9.00  Sraz bude naproti benátecké skládce na začátku lesa po pravé nebo levé straně – cca 200 m od golfu

Poprvé na světě mají návštěvníci možnost vidět tři klíčové druhy velkých kopytníků v jedné lokalitě. Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice, který se nachází mezi městy Milovice a Benátky nad Jizerou, se stal novým domovem pro stáda zubrů, divokých koní a praturů.

Kdy: pátek:    18.října 8:00 - 17:00hrib_dubovy

        sobota:  19. října 9.00 - 17:00 

Kde: v Muzeu Mladoboleslavska na mladoboleslavském hradě

Přednášky:

pátek:   15:00 - Jaroslav Malý - Houbová parfumerie

sobota: 14:30  - Stanislav Tutka - Chráněné houby Maldoboleslavska

MEZINÁRODNÍ NOC NETOPÝRŮ - Plakát

Přes 180 dospělých a dětí se první sobotu v září vydalo po setmění na zříceninu Zvířetice. Někteří si užili cestu lesem z Podhradí nebo z Bítouchova, někteří přijeli autem přímo na parkoviště ke zřícenině. Čekali na ně netopýři. Po třech letech se k nám totiž vrátila Mezinárodní noc pro netopýry. Přidali jsme se tak téměř ke čtyřiceti dalším místům v naší republice a ke čtyřem desítkám států, kde Noc pro netopýry probíhá. Ve světě se tato akce koná i v takových pro nás exotických místech jako Egypt nebo Korea. Akce je jedinečnou příležitostí prohlédnout si zblízka tvory, které moc neznáme, přestože s námi často žijí doslova pod jednou střechou.

 

Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogralerii. 

 

 

 

IMG_20190817_152820

V sobotu 17. 8. jsme se sešli v Bělé u Staré Paky s Vítkem Preislerem a pracovníkem novopacké Klenotnice, abychom hledali v říčce Olešce úlomky araukaritů. Lovecké nadšení vydrželo naší asi dvacetičlenné výpravě dlouho. Během dopoledne jsme důkladně propátrali poměrně krátký úsek Olešky a všichni jsme objevili něco zajímavého: úlomky achátů, jaspisů a karneolů i vytoužené úlomky zkamenělých stromů-araukarity. Techniky "lovu" byly různé. Někdo jen dřepěl na místě a důkladně propátrával blízký břeh potoka s přesvědčením, že trpělivost přináší araukarity, někdo se brodil potokem, maje na mysli, že za zátočinou snad bude tráva zelenější.

 

  

V sobotu 22. 6. se nás v Nepřevázce sešlo asi 20. Nejprve arachnolog  Antonín Kůrka krátce pohovořil o Chlumu, o PP i EVL. Na mapce jsme si prohlédli tři nejzajímavější lokality, které jsme měli v plánu navštívit, a na krásných fotografiích jsme se ještě před exkurzí seznámili s rostlinami a živočichy, na které bychom mohli narazit (bílojetel, černýš, růže galská, záraza, lilie zlatohlavá, brouci kousavec, roháč a zlatohlávek černý; otakárci; ještěrka obecná atd.) Pak už jsme se vydali do terénu.

Slavnostní otevření anučnés stezky ve Vrchbělé - 15.6. 2019.0003V sobotu 15. 6. se ve volnočasovém areálu ve Vrchbělé konalo otevření nové naučné stezky pro děti. Po slavnostním zahájení následoval křest dvou mláďat pštrosů emu. Rodiče Emil a Emilka přivedli na svět Jáju a Páju (to jsou jména, která dostala nejvíc kladných bodů na facebooku). Při křtu pštrosíků jsme se dověděli mnoho informací, například to, že vejce tohoto druhu jsou černá, že na vejcích sedí asi 50 dnů pouze samec a v té době nepřijímá potravu.

Ve výbězích jsme si mohli prohlédnout kozly i kozy a také pávy. Je velká naděje, že se zde brzy zabydlí  pár praturů (pratur je také průvodcem dětí po NS).

Na děti čekalo několik stanovišť, kde si mohly zábavnou formou vyzkoušet své znalosti o přírodě: ochutnávka lesních plodů, skládání puzzle, poznávání přírodnin po hmatu, hádání zvuků ptactva a lesních zvířat, poznávání běžných bylin podle vůně.

Za absolvování všech úkolů si každý účastník mohl vybrat pěknou magnetku s obrázky motýlů nebo hub.

Sobota 8. 6. hrozila deštěm, ale mraky se cestou k hoře Říp rozešly. Nejprve jsme navštívili upravenou obec Kleneč, kde v rybníku na návsi plaval spolu s nutriemi i pár hus labutích. Poblíž byla k vidění košatá osmnáctiletá lipka, zasazená v dubnu 2001 jako "tisíciletá", u příležitosti začátku nového tisíciletí.

Cesta ke hvozdíkům písečným byla krásně značená, je vidět, že si místní této celoevropsky významné botanické rarity považují. Stráň pod hvozdíky byla posetá bělozářkami liliovitými a tužebníkem obecným.

rosnicka_zelena

V sobotu 25.května jsem se sešli v 9 hodin na návsi v Nepřívěci s  hydrobiologem Radomírem Studeným, hydrogeologem, který nás provázel setkáním s obojživelníky. Dověděli jsme se spoustu teoretických informací - proč ubývá obojživelníků, jak jim můžeme pomoci, čím jsou užiteční. U požární nádrže jsme si důkladně prohlédli samečky i samičky čolků velkých, potápníky vroubené a rosničky zelené. Kdo chtěl, mohl si je vzít i do mokrých rukou. Byl to zážitek pro všechny, ale zejména pro děti. Na odchycených exemplářích larev a pulců jsme si ukázali, podle kterých znaků je lze spolehlivě určit.

Fotografie.

Poslechněte Vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové