Tajemstvi_zviretickeho_lesaV sobotu 15.září odpoledne se do TIC Zvířetice v Podhradí sešlo postupně přes 180 dospělých a dětí, aby se vydali hledat tajemství zvířetického lesa. Na začátku si zájemci poslechli přednášku mykologa Stanislava Tutky "Houby nejsou jenom hřiby". Děti i dospělí nehoubaři si mohli začít zdobit tričko či tašku motivy lesa. Po 15:00 hodině se první zvědavci vydali na stezku hry, kde objevovali živočichy žijící v norách a na stromech, hádali hlasy, hledali pera ptačích obyvatel lesa nebo zkoumali, jak voda protéká lesní půdou.

V pozdním odpoledni jsme ze Záchranné stanice v Huslíku přivezli poštolku obecnou, káně lesní a ježka, abychom je mohli na Zvířeticích vypustit zpět do volné přírody. Ornitolog Pavel Kverek po vypuštění dravců vyprávěl o životě sýčka obecného. A nakonec přijela z Archy Liberec - Centra pro zvířata v nouzi při Zoologické zahradě v Liberci Lenka Čápová.  Představila práci centra, ukázala nejen fotografie zachráněných živočichů,  ale i živé netopýry, které již do přírody vrátit nelze. Společně s dětmi vypustila ježka na okraj zvířetického lesa.    

Večer patřil netradičně promítání pod širým nebem. Více než 50 diváků si užilo film Planeta Česko. Tajuplná atmosféra zříceniny byla ještě zvýrazněna svitem měsíce.  

Po celou dobu si příchozí na nádvoří hradu opékali buřty a dobroty, které si přinesli. Prohlédnout si fotografie stojí za to.