Kdy : úterý 24. dubna 2018 od 17:00
Kde : Muzeoin v Muzeu Mladoboleslavska

Těšíme se na poutavé vyprávění RNDr. Miroslava Honců - zoologa Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Představí nám

unikátní přírodovědné území, které bývalo po celá desetiletí vojenským újezdem. Nyní je součástí CHKO Kokořínsko - Máchův kraj a je zároveň chráněno Evropskou unií jako Ptačí oblast sítě Natura 2000. Akce se koná ve spolupráci s Muzeem Mladoboleslavska.