RečkovDne 4.7. 2016 jsme odstranili nálety u nově objevené kapličky na Rečkově. Majitel pozemku - Lesy ČR - odsouhlasili financování opravy této drobné sakrální stavby a tak se v srpnu začne s její opravou. S vysvěcením a znovu otevřením kapličky se počítá v září. Přesný termín ještě upřesníme.

Podívejte se na fotografie z akce