Zveme Vás na první akci z cyklu SETKÁNÍ S PŘÍRODOU. Každý měsíc se vypravíme na zajímavé místo. Ostatní akce najdete v nabídce Program.   

Kdy : 27. 2. 2016, 17:00

Kde : Recepce Kempu Sedmihorky

Obnovený výhled - Švédské šance na Chlumu u Mladé BoleslaviV sobotu 5.3. 2016 jsme společně se značkaři z Klubu českých turistů Mladá Boleslav ze Švédských šancí na Chlumu u Mladé Boleslavi odstranili náletové dřeviny, které bránily ve výhledu na České středohoří, Ještěd a Mladoboleslavsko. Na valu jsme ponechali drobné keře, hlohy a trnky, které slouží jako hnízdiště a útočiště drobných zpěvných ptáků.

V pátek 11.3.2016 jsme se sešli společně s Mladými ochránci přírody z Dolního Bousova, abychom odstranili staré rákosové porosty a vrátili tak do lokality původní druhy rostlin – dnes ohrožené a zákonem chráněné kosatce sibiřské a upolíny evropské. Lokalita byla léta nesekaná a tak pokosení uschlého rákosu a jeho vyhrabání byl téměř nadlidský úkol.

V sobotu 13. února se sešlo přes 20 členů i našich příznivců v pískovém lomu v Domousnici, kde dříve hnízdilo 200 párů břehulí říčních. Podívejte se na článek, který o akci napsal Boleslavský deník. A samozřejmě také na fotografie.

V sobotu 19.3.2016 jsme se vydali na výlet za nejvyšším stromem v České republice - douglaskou tisolistou (Pseudotsuga menziesii). Roste v lese u Vlastiboře na Jablonecku a je vysoká 64 metrů a 10 centimetrů. Kromě jednoho místa jsme plně obsadili celý autobus. Z veřejnosti jelo asi 10 lidí, jinak byl autobus zaplněn členy naší organizace, mladými MOPíky a příznivci. První zastávkou byla lípa u Bosně. Lípa se zdá být v dobrém zdravotním stavu.

Akce se zúčastnilo celkem: 29 dětí, z toho 15 dětí z Dětského domova v Krnsku, 5 dětí z MOP Devaterka a cca 9 dětí zaměstnanců ŠKODA-AUTO. Dospělých bylo celkem 42.

Ukliďme svět

Při letošním jubilejním 10.ročníku úklidu Radouče se sešel rekordní počet účastníků – 110 lidí. Většinu z účastněných tvořily děti ze základních škol v Mladé Boleslavi. Nejhojněji byli zastoupeni žáci 7.ZŠ a 3.ZŠ. Podařilo se uklidit celé území NPP Radouč, plošinu, lesopark Radouč a les na Borku. Nasbíraných odpadků bylo tolik, že jsme kompletně naplnili přistavený kontejner.

Ošetření dubu v Horní Rokyté

15.5. 2016 proběhla již tradiční akce naší organizace „Vítání ptačího zpěvu“. Akce se zúčastnilo 32 dospělých a 4 děti. Přes nepříznivé a větrné počasí jsme viděli a slyšeli 24 ptáků mezi i ohroženého včelojeda lesního, čápa bílého. Do sítí se podařilo chytit párek pěnic černohlavých, budníčka většího a samce sýkory koňadry.

Podívejte se na fotografie z akce.

Prstnatec májpvýDne 21.5. jsme uspořádali v rámci Setkání s přírodou výlet za orchidejemi. Navštívili jsme 4 lokality a viděli 7 druhů orchidejí

Prazdroj pomáháDne 13.5. 2016 jsme na stráni v Kropáčově Vrutici v rámci Dne pro charitu společně s dobrovolníky Plzeňského Prazdroje odstraňovali náletové dřeviny – převážně svídy krvavé. Na stráni roste jako na jediném místě na Mladoboleslavsku bělozářka liliovitá, která je zákonem chráněná a paří mezi ohrožené druhy rostlin.