Datel_702_web_ram Jako svoje místo k hnízdění si jeden z našich ohrožených druhů ptáků – datel černý – vybral letos tradičně přírodní park Chlum. Datel je přes svou velikost — měří skoro půl metru — poměrně nenápadný pták. Jejich nezaměnitelnou černou siluetu s červenou čepičkou a slonovinově světlým zobákem zahlédneme nejspíše v letu, anebo se prozradí svým typickým hlasitým voláním. Typ lesa příliš nerozhoduje, datly nacházíme v nížinných listnatých lesích i v porostech smrku.

 

Podmínkou je jen dostatečný věk porostu s dostatkem velkých stromů, které poskytují jednak potravu, jednak prostor k dlabání hnízdních dutin. V loňském roce byl mimo jiné vyhlášen ptákem roku.

Na Chlumu se kromě datla černého můžete potkat i s nenápadným a plachým čápem černým, který zde našel oázu klidu. Dále včelojeda lesního, který se jako jediný dravec živí hmyzem, luňáka červeného lišícího se od dalších druhů našich dravců dlouhým, hluboce vykrojeným ocasem, který je shora rezavě zbarvený. V České republice začal hnízdit tento dravec po stoleté pauze v roce 1976 na jižní Moravě, od té doby se značně rozšířil. V současné době hnízdí roztroušeně téměř po celých Čechách a na jižní Moravě, nepravidelně také v ostatních částech Moravy a ve východních Čechách. Početnost na českém území byla v letech 2001–2003 odhadnuta na 70–100 párů. Jeho počty stále přibývají.