Čolek velkýV roce 2016 se ve spolupráci s obcí Rohatsko podařilo obnovit tůně, které byly v minulosti zasypány, část se zazemnilo v souvislosti s plánovanou výstavbou velkokapacitního kravína. Čolci, kteří zde žili, byli pochytáni a přemístěni. Díky odporu osadního výboru Rohatska naštěstí nikdy ke stavbě velkokapacitního kravína nedošlo.

V letošním roce, po dvou letech po vybudování tůní, se čolci obecní i velcí po mnoha letech znovu v této lokalitě objevili, jak zjistili naši mladí ochránci přírody při pravidelném monitoringu tůní. Nález je to o cennější, že čolek velký patří mezi silně ohrožené druhy naší přírody a díky ubývajícímu množství tůní a vysoušení krajiny jeho počet stále klesá.

Tůně znovu slouží svému účelu a to nás moc těší.