Dudek_web_detailV pondělí 18.září v 19:00 byl občanům a zastupitelům města Bělá pod Bezdězem představen developerský projekt, který se chystá zastavět přes 250 ha. 250 ha půdy - mimo jiné domova mnoha vzácných druhů ptáků a unikátních druhů rostlin. Projekt na stránkách www.vrchbela.cz vypadá velmi lákavě. Jistě by vzniklo mnoho objektů, které by lidé ocenili a mohli využívat. Co všechno tím ale nenávratně ztratíme ? 

Na tuto prezentaci i na následném jednání zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem naši zástupci také příšli. Před samotnou prezentací jsme zaslali zastupitelům Bělé pod Bezdězem otevřený dopis. Z jednání máme zatím dobrý pocit. O průběhu naleznete zde v nejbližším dnech článek. Nicméně již teď Vás zveme na mykologickou procházku. Pojďte s námi objevit klenoty Vrchbělé s průvodci.

 

Vážení zastupitelé města Bělá.

Seznámili jsme se s chystaným developerským záměrem pana Svobody a musíme vám napsat, že nás překvapilo, jak může tento podnikatel plánovat tak rozsáhlou výstavbu ve Vrchbělé, která je součástí Ptačí oblasti Českolipsko? Tato lokalita je chráněna mezinárodně i v soustavě Natura 2000, přičemž vynětí z ochrany není vůbec jednoduché, nejspíš by následovaly pro Českou republiku finanční postihy od Evropské unie. Celé území navíc spadá pod CHKO Kokořínsko-Máchův kraj. Zmíněný návrh prolamuje hranici CHKO, je v rozporu se stávajícím územním plánem. Cílem CHKO je především ochrana volné krajiny, ochrana přírodních procesů v krajině lidmi sice využívané, ale využívané určitou formou, která umožňuje existenci přírody v tzv. kulturní krajině, v krajině typické pro naše území (jako jsou i plochy bývalých vojenských prostorů). Takovou krajinou v CHKO přeci není území urbanizované, zastavěné, ani plochy golfu s velmi specifickým režimem údržby. Volnou krajinu v CHKO tedy musíme vnímat jako hodnotu, jako předmět ochrany, ne jako investiční příležitost, byť prezentovanou jako "péče o uzemí".
Co nás také zarazilo bylo, že necháte občany Bělé na svých webových stránkách hlasovat, zda-li JSOU nebo NEJSOU pro záměr, který je v rozporu s platnými zákony ČR.

Na stránkách www.vrchbela.cz jsme se také mimo jiné dočetli například, že

" využití místních ploch by mělo mít pozitivní dopad i na zdejší krajinu, která spadá pod CHKO Kokořínsko a Ptačí oblast NATURA 2000. Právě pro udržitelnost Ptačí oblasti se potřebuje o místní krajinu pravidelně starat, což jde v roku v ruce s údržbou golfového hřiště, které taktéž potřebuje pravidelnou péči."

Jakým způsobem přispěje golfové hřiště k udržitelnosti Ptačí oblasti? Z přírodě blízkou loukou má společnou pouze barvu – zelenou, jinak je to území, které je zcela závislé na totálních herbicidech, při následné údržbě i na selektivních herbicidech na dvouděložné, dalších chemických prostředků na vázání vody v substrátu, stimulanty růstu kořenového systému trav atd....Je to mrtvé území, které Ptačí oblasti neprospěje, naopak ji zlikviduje.

V příloze přikládáme otevřený dopis určený vám zastupitelům města, kteří o prodeji nebo ne-prodeji tohoto přírodovědně cenného území budete rozhodovat během schůze zastupitelstva dne 20.9. 2017. K dopisu se připojila řada nevládních organizací, významných vědců v ČR a politiků.

Přemýšlejte o celém záměru. Buďte zodpovědní k přírodě, která nám zde zbyla.

Za ZO ČSOP Klenice

Milada Vrbová
předsedkyně