Dětenické louky- 14.8.2018xxxxDne 18.5. 2018 proběhla další dobrovolnická akce. Tentokrát se zaměstnanci ŠKO - ENERGO s.r.o., kteří se pustili do managementu evropsky významné lokality Dětenické louky. Jedná se o slatinnou louku, která byla ponechána svému osudu a během let zarostla nálety. Vzácné a chráněné druhy rostlin z ní postupně vymizely a zbyla jenom torza původní pestré populace. Před několika lety jsme provedli první velký asanační zásah, odstranili velkou část náletů a pokosili zarůstající louku. Od té doby zde provádíme management pravidelně. Odstraňujeme náletové dřeviny, sekáme louky a monitorujeme stav populace chráněných druhů rostlin. Během čtyř let se počet těchto rostlin ztrojnásobil a vrátily se sem druhy, které byly již považovány za vyhynulé. V péči o tuto lokalitu nám v letošním roce významně pomohli zaměstnanci ŠKO-ENERGO.

Odstranili další náletové dřeviny, pohrabali celou 1,2 ha velkou louku a zlikvidovali v loňském roce pořezané vrby a břízy. Dobrovolníci udělali obrovský kus práce a patří jim náš dík. Pracovali s velikým zápalem a jako poděkování jsme jim ukázali rozrůstající se kosatce sibiřské, upolíny evropské, orchideje – prstnatce májové, které zde znovu našly své útočiště.
Při dnešním monitoringu jsme na lokalitě spočítali 30 kusů silně ohrožených hořců hořepníků. Tato výrazně modře kvetoucí rostlina patří v ČR k mizejícím druhům rostlin. V současné době ji v hojném počtu najdete už jenom v Bílých Karpatech. Před čtyřmi lety, kdy jsme zde provedli první asanační zásah, jsme spočítali jenom 5 kusů této vzácné rostliny. Dnes tedy 30 kusů. Péče hořcům svědčí, a to nám dělá radost. Podařilo se nám ji zachránit před vyhynutím, a to i díky dobrovolníkům ze ŠKO-ENERGA, kteří nám letos přišli s péčí o louku pomoc.
Děkujeme!!!
Fotografie