IMG_53931

Členové ČSOP Klenice s dobrovolníky ze ŠKO ENERGO odstranili náletové dřeviny z přírodní památky Dymokursko u Dětenic, která je výjimečným územím na Mladoboleslavsku. Pomohli tak chráněným rostlinám.

Ochranáři z Klenice se jednomu z nověji vyhlášených chráněných území na Mladoboleslavsku věnují již řadu let, a díky nim se zde daří mnoha chráněným rostlinám. Namátkou hořci hořepníku, kosatcům sibiřským, prstnatcům májovým nebo upolínům evropským.

Letos však ochranáře čekalo překvapení.

Fotografie 

Tím byl nález hvozdíku pyšného, který patří mezi silně ohrožené druhy. V ČR se objevuje především v Krkonoších nebo v Hrubém Jeseníku. Roste na vlhkých loukách, v lesních lemech, v pásmu od nížin do podhůří.

„Je to slatinná louka, která byla léta ponecháno svému osudu, a tak se každým rokem pokoušíme o její návrat k původnímu stavu. Byla zarostlá nálety vrb, zamořená ostružiníkem. Teď už je na louku krásný pohled,“ uvedla předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

Letos se na ochraně louky a odstranění náletových dřevin podíleli také dobrovolníci ze ŠKO ENERGO. Díky jejich úsilí a píli jsme odstranili velkou část náletů, kterými zarůstala střední část luk.

Přírodní památka Dymokursko byla vyhlášena v roce 2017. Hlavním předmětem ochrany přírodní památky je ochrana makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, mozaiky vlhkých až suchých luk v různých stádiích sukcese. Kromě výše zmíněných druhů zde lze nalézt rovněž hrachor hrachovitý, kostival český, z živočichů strakapouda prostředního, včelojeda lesního, skokana zeleného a roháče obecného.

Děkujeme zaměstnancům ŠKO ENERGO za jejich pracovní nasazení.