pozvanka DL_houby 2018_elektronicka_N1Mykologický klub Ryzec a ZO ČSOP Klenice připravily na 10. a  11. října 2018 opět výstavu hub. Přes různé nesnáze způsobené hlavně suchem výstava skutečně proběhla. Vystavili jsme něco přes 100druhů dovezených ze Šumavy, z okolí Mimoně a Liberce ale i z okolí Boleslavi. Přišlo přes 250 zájemců. 

Nejzajímavější vystavované houby byly korálovec bukový, houžovec bobří, šupinovka ježatá a hřib borový.Nejvíce bylo tzv. dřevokazných hub, protože terestrické houby (rostoucí ze země ať už mykorhizní nebo saprotrofní) téměř nerostly. Václavky nebo šupinovky byly zastoupeny v mnoha druzích, zatímco hřiby, holubinky, ryzce, čirůvky nebo pečárky jen v několika málo.

Proběhly i dvě přednášky. Místopředseda ČMS Aleš Vít velmi zajímavě vyprávěl o vývoji sběru hub od pravěku až po seznam prvních kodexových hub, které se mohou prodávat. Mimo jiné zmínil, že Praha drží primát ve světě, protože vytvořila první a nejdokonalejší přehled těchto druhů a oficiálně uzákonila pravidla sběru a dalšího zpracování či prodeje sbíraných hub z přírody.

Druhá přednáška Stanislava Tutky byla věnovaná Vrchbělé a "Houbám České tajgy".

Obrovský dík patří členům Mykologického kroužku (zvláště těm v důchodovém věku), kteří pomáhali při přípravě. 

Pár fotografií najdete zde.