Proti záměru výstavby čtyř dalším logistických hal v Kosmonosích firmou D+D jsme vydali petici. Elektronicky můžete podepsat přímo na našich stránkách vpravo. Papírovou pak na mstech uvedených dále.  Pro nejnovější informace je dobré sledovat zpravodaj Naše Kosmonosy   nebo jeho profil na facebooku. 

Místa, kde lze podepsat petici:

Kosmonosy
Café Hruška, Lípy 19
Potraviny DIKO, Hradišťská 44/8
Květina CAMILLA, Tesařská 127/2
Vinotéka Divadýlko, Linhartova 272
Řeznictví Barthel, Tesařská 287
Bačo – Automoto, Boleslavská 294/52

 

Mladá Boleslav
Farmářská prodejna, třída Václava Klementa 807
Knihovna města Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa 1229
Infocentrum Mladá Boleslav, Železná 107

Krátká reportáž o tomto tématu na ČRo

Jsme přesvědčeni, že bude-li tento záměr realizován, dojde v ulicích Boleslavská, Stakorská a Hradišťská k enormnímu navýšení kamionové přepravy. Důvodem bude nejen zpoplatněná dálnice, ale i severní vjezd do areálu ze Stakorské ulice.

 

Jestliže dnes jsou tyto tři městské tepny (kam ještě mohou vjíždět kamiony) ve špičce ucpané zejména osobními auty, připravme se na to, že bude výrazně hůře. Mezi osobními auty se bude motat čím dál více kamionů. To nejen že přispěje k ještě většímu ucpání těchto ulic, ale i reálně znemožní připojení z hlavních vedlejších ulic, jakou jsou například Tesařská, Debřská, Bradlecká nebo Karla Veselého. V mnohem větší míře budou auta projíždět i Horními Stakorami! Hluk, prach a komplikace pro chodce a cyklisty nyní ani nezmiňujeme.

 

Znalecký posudek zmiňuje: „Z toho plyne nárůst intenzity dopravy za stávající provozní kapacity nynějšího areálu D+D PARK Kosmonosy 1200 OA, 400 TNV za 24 hod na projektovaný provoz dostavby areálu D+D PARK od roku 2020 o 1400 OA, 450 TNV za 24 hod na celkovou provoz možnou intenzitu dopravy v hodnotě 2.600 OA a 850 TNV. Mezi rokem 2020 až 2030 je nutno počítat s nárůstem intenzity dopravy o cca 20 - 30 % dopravy oproti výsledku sčítání z roku 2016 z titulu nárůstu výstavby Bytových a rodinných domů okolo ul. Stakorská (sil.III2769). Takže na silnici III/2769 v úseku mezi Horními Stakory a připojením účelové komunikace s D+D PARK na sil. III/2769 se dá předpokládat intenzita provozu v roce 2030 - 2.418 OA a 350 TNA oproti roku 2016, kdy byla intenzita 2.329 voz/24h. Na sil. III/2769 mezi připojením účelové komunikace a ul. Boleslavskou se dá předpokládat intenzita provozu v roce 2030 - 3.609 OA a 418 TNA oproti roku 2016, kdy byla intenzita 2.329 voz/24h.

 

Je toto opravdu veřejný zájem? Je třeba dramaticky snižovat životní komfort obyvatel kvůli dalšímu rozvoji průmyslu v tomto již tak průmyslově přehlceném regionu?

 

 

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (2019-10-17-Kosmonosy haly - ČRo - reportáž Radka Duchoně.mp3)Reportáž Radka Duchoně[Rozhovor se starostou města Kosmonosy Jiřím Müllerem, se zastupitelem Karlem Blechou, s Miladou Vrbovou z ZO ČSOP Klenice a s Michalem Šimkem z Kosmonos. Pan Dědek z firmy D+D se k záměru stavby hal, kterou plánuje, nevyjádřil.]2137 kB